Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Työsuhde

Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä luovat työsopimuksen. Se kannattaa laatia aina kirjallisesti, mutta myös suullinen sopimus on pitävä. Joskus työtä edeltää enintään neljän kuukauden mittainen koeaika, mutta mikäli työn kesto on alle kahdeksan kuukautta, koeaika saa olla enintään puolet siitä. Koeajan aikana sopimus voidaan purkaa asiallisista syistä kumman tahansa osapuolen tahdosta.

Tehdystä työstä on saatava asianmukainen korvaus. Suomessa ei ole varsinaista minimipalkkaa eikä työsopimuslaki määrää maksettavan palkan suuruutta. Palkat määräytyvät yleensä alakohtaisten työehtosopimusten (TES) tai työsopimuslain yleissitovaa työehtosopimusta koskevan säännöksen mukaan. Jos toimialalla ei ole solmittu työehtosopimuksia, työntekijän palkka määräytyy työsopimuksessa sovitun mukaisesti. Jos työsopimusta laadittaessa ei ole sovittu palkasta, työntekijälle on työsopimuslain mukaan maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Mikäli työsopimuksessa ei ole määritelty työn keskeisiä ehtoja, on työntekijälle annettava asiasta kirjallinen selvitys ensimmäisen palkkakauden aikana. Selvityksestä on käytävä ilmi esimerkiksi alkamisajankohta, määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste, mahdollinen koeaika, työpaikan sijainti, pääasialliset työtehtävät sekä työaika. Työpaikan työturvallisuuteen liittyvät asiat tulee käsitellä selvästi, jotta vahingoilta vältyttäisiin.

Työsuhde tulee päättää asianmukaisesti. Mikäli kyse on määräaikaisesta työsopimuksesta, työsuhde päättyy ennalta sovittuna ajankohtana ilman erillistä irtisanomisaikaa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päätetään irtisanomalla. Työntekijä ei tarvitse erityistä perustetta irtisanoutumiselleen. Hänen on kuitenkin noudatettava irtisanomisaikaa. Mikäli työnantaja irtisanoo työsuhteen, hänellä tulee olla asiallinen ja painava syy. Pätevä perustelu ei ole esimerkiksi työntekijän sairastelu tai osallistuminen lakkoon.

Työsuhteen päättyessä työntekijä on pyydettäessä oikeutettu saamaan työtodistuksen. Todistuksen antamatta jättäminen on rangaistava teko.

Työsopimuslain mukaiset irtisanomisajat löydät Tyosuojelu.fi-palvelusta.

Tunne oikeutesi ja velvollisuutesi työelämässä. Työsuhteesta voit lukea lisää Guide to working in Finland -nettisivuilta.

Opi ymmärtämään palkkaasi paremmin ja hallitsemaan talouttasi järkevästi Ota palkkasi haltuun -oppaan avulla

Talous ja nuoret TATin Samalle viivalle -hanke teki oppaan työelämästä ja koulutuksesta kuudella eri kielellä. Löydät oppaan Kun koulu loppuu -sivustolta

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset & osoitteet -valikon kautta.

 

Sivu päivitetty viimeksi 23.03.2021.

 

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.