Käyttöehdot, tietosuoja ja saavutettavuus

Käyttöehdot

Noudatamme toiminnassamme Suomen lakia sekä Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin verkossa tehtävälle nuorisotyölle laatimia eettisiä ohjeistuksia. Ohjeistukset ovat seuraavat:

Yhteydenottajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, minkä ikäisille palvelu on tarkoitettu.
 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, voiko hän ottaa yhteyttä nimettömänä.
 • Yhteydenottajalla on oikeus tietää, missä määrin keskustelu on luottamuksellista.
 • Yhteydenottajalla on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen palveluun.
 • Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
 • Yhteydenottajalla on oikeus saada tietoa palvelusta ja sen järjestäjästä, tietosuojasta ja tietojen käsittelystä sekä antaa palautetta palvelusta.
 • Yhteydenottajalla on velvollisuus noudattaa palveluiden sääntöjä.
Verkossa toimivan ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Ohjaaja on vapaaehtoinen tai palkattu työntekijä.
 • Ohjaajalla on oikeus saada tehtäväänsä koulutusta ja säännöllistä ohjausta.
 • Ohjaajalla on oikeus tietää, voiko hän pysyä palvelussa nimettömänä.
 • Ohjaajalla on oikeus olla suostumatta epäasialliseen kohteluun.
 • Ohjaajalla on velvollisuus puuttua sääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen.
 • Ohjaaja on palvelussa sitoutunut toimimaan taustaorganisaationsa toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisesti.
 • Ohjaajalla on oikeus luopua vaitiolovelvollisuudesta, mikäli tulee ilmi suunnitteilla oleva tai jo tapahtunut vakava rikosasia tai lastensuojelullinen huoli. Luopuessaan vaitiolovelvollisuudesta ohjaajan on ilmoitettava siitä yhteydenottajalle mahdollisuuksien mukaan.
 • Ohjaaja on keskustelussa yhteydenottajaa varten.
 • Ohjaaja ei käsittele keskustelussa omia ongelmiaan.
 • Ohjaajan antama ohjaus on asianmukaista ja luotettavaa. Yhteydenottaja ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
 • Ohjaaja voi tarjota vaihtoehtoja, mutta ei tee päätöksiä yhteydenottajan puolesta.
 • Ohjaaja ei pidä yhteyttä yhteydenottajiin työajan ulkopuolella.

Tietosuoja

Luottamuksellisuus ja tietojen kerääminen

Yhteydenottajan ilmoittamia tietoja hyödynnetään ainoastaan yhteydenottajan kohtaamisessa. Poikkeuksena tilanteet, joissa Nuortenelämä.fi-chatin keskustelun aikana tai Kysyttävää-palstan viestin perusteella ilmenee lastensuojelullinen huoli, seksuaalirikos tai muu nuoren henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos tai hätätilanne. Tällöin meidän tulee olla keskustelutietoihin tai nuoren viestiin pohjautuen yhteydessä hätäkeskukseen, lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin. Yhteyttä ottavien IP-osoite näkyy työntekijöillemme, mutta emme voi IP-osoitteen perusteella nähdä yhteydenottajan tietoja tai yhteystietoja. Välitämme tarvittaessa poliisille nuoren IP-osoitteen varmistaaksemme, että nuori saa varmasti apua. Tällaisissa tilanteissa pyrimme avoimuuteen ja yhteistyöhön nuoren kanssa. 

Chatissa käytyjä keskusteluja, keskusteluista annettuja palautteita ja Kysyttävää-palstan kysymyksiä vastauksineen voidaan hyödyntää palvelun kehittämistyössä siten, etteivät yhteydenottaja ja ohjaaja ole tunnistettavissa.
Nuortenelämä.fi-chat

Keskustelut ovat chatissa luottamuksellisia ja kahdenvälisiä ja ne tapahtuvat suojatussa yhteydessä. Emme kerää talteen Nuortenelämä.fi-chatin käyttäjistä mitään henkilötietoja. Keskustelut tallentuvat lokitietoihin, josta ne poistetaan säännöllisesti.

Kysyttävää-palsta

Kysyttävää-palstalla on mahdollista esittää kysymykset yksityisesti tai julkisesti. Julkiset kysymykset ja vastaukset ovat kaikkien luettavissa. Yksityiset viestit eivät näy palstalla. Viestiä lähettäessä tulee antaa nimimerkki ja otsikko sekä valita ikäryhmä, sukupuoli, paikkakunta ja aihealue. Paikkakunta ja sukupuoli näkyvät ainoastaan ylläpidolle. Taustatietojen tarkoituksena on auttaa ohjaajaa vastaamaan palstan kysymyksiin mahdollisimman hyvin. Mikäli kysymys lähetetään yksityisenä, tulee yhteydenottajan antaa sähköpostiosoite, johon hän haluaa vastauksen kysymykseensä. Sähköpostiosoitteen näkee vain ylläpito. Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan vastauksen lähettämiseen. 

Evästeet

Kun vierailet Nuortenelämä.fi-verkkopalvelumme sivuilla, sivusto tallentaa laitteellesi evästeitä eli tietoja. Sivustomme tallentaa ainoastaan teknisiä evästeitä. Evästeet eivät missään olosuhteissa anna mitään automaattista pääsyä mihinkään muihin laitteellasi oleviin tietoihin. Tekniset evästeet mahdollistavat verkkopalvelumme toimivuuden ja optimaalisen selailukokemuksen sinulle. Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle siis parempaa palvelua. Evästeiden avulla sivustomme esimerkiksi muistaa, millä kielellä juuri sinä haluat sivujamme käyttää. 

Nuortenelämä.fi-palvelulla on tilit Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa. Linkit näihin palveluihin löytyvät verkkosivustoltamme. Laitteellesi ei tallenneta näihin somekanaviin liittyviä evästeitä, kun vierailet verkkosivuillamme. Jos klikkaat sivustolla olevaa somekanavaan vievää linkkiä, sinut ohjataan kyseiseen somekanavaan, jolla on omat käytäntönsä evästeisiin liittyen. 

Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste (tulossa) 

Anna saavutettavuuspalautetta Nuortenelämä.fi-palvelusta tällä verkkolomakkeella.