Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Huumeet

Huumeet ovat laittomia päihteitä, joita voidaan valmistaa joko keinotekoisesti tai ne ovat peräisin kasveista. Huumeita ovat muun muassa amfetamiini, ekstaasi, heroiini, kokaiini, kannabis ja LSD.

Amfetamiinin vaikutus kestää useita tunteja ja aiheuttaa ylienergisyyttä, itsevarmuuden tuntemuksia sekä seksuaalisuuden ja voimakkuuden tunteita. Ei-toivottuja vaikutuksia ovat esimerkiksi sekavuus, aisti- ja vainoharhat, vapina, suun kuivuminen ja sydämen toiminnan kiihtyminen. Käytös voi muuttua aggressiiviseksi ja levottomaksi ja pitkäaikaisella käytöllä voi olla vaikutuksia koko persoonallisuuteen.

Ekstaasi luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Se piristää, antaa voimakasta hyvänolontunnetta sekä lisää fyysistä suorituskykyä ja itsevarmuutta. Vaikutus kestää 4-6 tuntia. Ekstaasi voi aiheuttaa liikehäiriöitä, lihaskramppeja ja ruokahaluttomuutta. Lisäksi se nostaa verenpainetta ja pulssia ja aiheuttaa lämmönsäätelyhäiriöitä ja hampaiden kiristelyä. Pitkäaikainen käyttö lisää sydäninfarktin ja aivoverenvuodon sekä pysyvän aivovaurion riskiä.

Heroiini kuuluu opiaattien ryhmään ja vaikuttaa keskushermostoa lamaavasti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi hengityslaman riskiä. Vaikutuksena on mielihyvän tunnetta ja uneliaisuutta, mutta myös pahoinvointia. Heroiinin yliannostuksesta seuraa elintoimintojen lamaantuminen ja syvä tajuttomuus eli kooma, joka kestää yleensä muutamasta päivästä muutamaan viikkoon, joskus vuosiakin.

Kokaiini stimuloi eli kiihottaa keskushermostoa. Se imeytyy verenkiertoon kaikilta limakalvoilta ja on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Sen vaikutuksena on muun muassa mielihyvän tunnetta, energisyyttä ja hilpeyttä, mutta vaikutus voi olla myös päinvastainen aiheuttaen pelokkuutta ja vetäytyvyyttä. Kokaiini nostaa verenpainetta ja pulssia ja voi aiheuttaa kiihtymistä, vapinaa, lihaskouristuksia ja erilaisia aivoperäisiä kohtauksia, jopa tajuttomuuden ja äkkikuoleman. Erityisesti alkoholin kanssa kokaiinista tulee vaikutuksiltaan arvaamaton. Pitkäaikainen käyttö voi heikentää oppimiskykyä ja ruoansulatusta sekä aiheuttaa puutostiloja. Maksan toiminta häiriintyy ja kiusaksi jäävät unihäiriöt ja aistiharhat.

Kannabis on yleisnimitys erilaisista hamppukasveista saatavista valmisteista. Marihuana on valmistettu kasvin kuivatuista kukista, lehdistä ja varsiosista kun taas hasis on valmistettu pihkasta. Kannabis pysyy elimistössä pitkään ja sen poistumisaika voi olla jopa viikkoja. Sillä on sekä piristäviä että lamauttavia vaikutuksia ja se huonontaa esimerkiksi ajokykyä. Kannabis tekee ihmisestä joko sosiaalisen tai sisäänpäin kääntyneen ja voi voimistaa aistikokemuksia. Suuret annokset voivat aiheuttaa ahdistusta, vainoharhoja, paniikkimaisia tiloja ja sekavuutta. Nämä menevät yleensä ohi, kun aineen vaikutus lopulta lakkaa. Nuorena aloitettu käyttö heikentää oppimiskykyä ja älyllistä suoriutumista. Vaikka joissakin maissa kannabis on laillinen päihde, tulee muistaa, ettei turvallista huumausainetta ole olemassakaan.

LSD luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi ja se aiheuttaa aistiharhoja kuten näköhallusinaatioita ja aistikokemusten muuttumista. Ajan ja paikan taju voivat hämärtyä täysin, samoin oma minäkäsitys. Lisäksi LSD voi aiheuttaa pelko- ja ahdistuskokemuksia, sekavuutta sekä vainoharhoja. Mikäli seurauksena on psykoottinen tila, se voi kestää muutamia päiviä tai pidempään. Psykoosi on mielenterveyden häiriö, jolloin todellisuudentaju on hämärtynyt tai vääristynyt.

Huumeita käytetään monilla eri tavoilla, joista mikään ei ole riskitön. Suonensisäisten huumeiden käyttäjät ovat riskiryhmässä saada tulehduksia ja veren välityksellä tarttuvia virusinfektioita kuten B- ja C-hepatiitin tai HIV:n. Huumeet johtavat usein hallitsemattomaan käyttöön, jolloin huume ottaa vallan ihmisestä ja tämän aika kuluu huumeita itselleen hankkien ja niitä käyttäen. Tämä voi johtaa myös rikoskierteeseen, kun rahaa huumeostoksiin on saatava.

Voit tehdä  Päihdelinkin sivulla huumetestin

 Paljon tietoa huumeista (Youth Against Drugs ry)

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset&osoitteet valikon kautta.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.