Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Oppivelvollisuus

Suomessa vallitsee lakiin perustuva oppivelvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisen lapsen on suoritettava peruskoulu, tai muilla keinoin hankittava perusopetusta vastaavat tiedot. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän, ja päättyy peruskoulun oppimäärän todistettuun suorittamiseen tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta.

Suomalainen peruskoulu on tunnettu maailmalla. Suomessa lähes kaikki lapset saavat peruskoulun päättötodistuksen. Vastuu lapsen koulunkäynnistä on huoltajalla, jonka tulee huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Jos huoltaja ei hoida tehtäväänsä, hänet voidaan tuomita jopa sakkoihin.

Perusopetuksen järjestää kunta. Kunta myös osoittaa oppivelvolliselle koulun, jossa hänen tulee käydä. Koulua on joissakin tapauksissa mahdollista vaihtaa, mutta automaattista oikeutta koulunvaihtoon ei ole, ellei syynä ole esimerkiksi perheen muutto. Tässä tapauksessa koulu saattaa vaihtua.

Oppivelvollisuuden voi suorittaa myös käymättä varsinaista koulua, sillä Suomessa ei ole koulupakkoa. Oppivelvollisuuden sisältö on joka tapauksessa suoritettava, huolimatta opiskelutavasta. Oppimäärän voi suorittaa esimerkiksi kotiopetuksena. Tällöin huoltajalla on vastuu opetuksen järjestämisestä ja oppimateriaalin hankinnasta. Kotiopetuksessa opiskeleva ei ole myöskään oikeutettu maksuttomaan kouluruokailuun, kouluterveydenhuoltoon tai muihin etuuksiin, joita kunta peruskoulun opiskelijoille tarjoaa.

Toisinaan perhe muuttaa ulkomaille lasten ollessa vielä peruskouluiässä. Vanhempien on tällöinkin huolehdittava lasten opinnoista. Ulkomailla on paikasta riippuen valittavissa esimerkiksi paikallinen koulu, kansainvälinen koulu, ulkomailla toimiva suomalainen peruskoulu tai kotiopetus.

 Oppivelvollisuus ja koulupaikka

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset & osoitteet -valikon kautta.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.