Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Asevelvollisuus

Yleinen asevelvollisuus koskee miespuolisia Suomen kansalaisia sen vuoden alusta, jolloin he täyttävät 18 vuotta. Asevelvolliset osallistuvat varusmiespalvelukseen, jossa he saavat tarvittavat tiedot ja taidot sotilaalliseen maanpuolustukseen. Palvelus suoritetaan yleensä 19–20-vuotiaana, ja palvelusaika on joko 165, 255 tai 347 päivää. Varusmiespalveluksen päätyttyä asevelvollinen kuuluu reserviin, jossa taitoja ylläpidetään mm. kertausharjoituksissa. Asevelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jolloin mies täyttää 60 vuotta.

Asevelvolliset osallistuvat kutsuntoihin sinä vuonna, kun he täyttävät 18 vuotta. Ennen kutsuntoja käydään ennakkoterveystarkastuksessa. Kutsunnoissa määritellään palvelukelpoisuus sekä päätetään palveluksen ajankohta ja paikka. Niihin liittyen on mahdollista esittää myös omia toiveita. Kutsunnoissa päätetään myös palveluksesta vapauttamisesta. Kutsunnasta poisjääminen ilman lupaa on lain mukaan rangaistava teko. Luvan poisjäämiseen voi antaa vain Puolustusvoimien aluetoimisto.

Kutsuntatilaisuudessa ei päätetä palvelusajan pituutta eikä aselajia. Nämä päätökset tehdään vasta palveluksen aloittamisen jälkeen. Puolustusvoimien erikoisjoukkoihin sen sijaan haetaan jo ennen palveluksen aloittamista. Jos siis haluat esimerkiksi sukeltajan tai laskuvarjojääkärin koulutuksen, kerro siitä kutsuntatilaisuudessa. Kutsuntalautakunta antaa lisätietoja erikoisjoukkoihin hakeutumisesta. Useimpiin järjestetään erillinen haastattelu ja valintakoe.  

Vakaumuksen vuoksi palvelus on mahdollista suorittaa myös aseettomana. Palvelus vastaa silloin normaalia varusmiespalvelusta, mutta ei sisällä aseellista koulutusta. Varusmiespalvelu on myös mahdollista korvata siviilipalveluksella. Siviilipalvelus alkaa peruskoulutusjaksolla, jonka jälkeen siirrytään työskentelemään varsinaiseen siviilipalveluspaikkaan usein kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen järjestön palvelukseen. Siviilipalveluksen kesto on 347 päivää. 

Asevelvollinen voidaan vapauttaa palveluksesta terveydellisistä syistä. Vapautus voidaan myöntää joko kokonaan tai määräajaksi, jonka jälkeen terveydentila arvioidaan uudelleen. Totaalikieltäytymisellä tarkoitetaan kieltäytymistä kaikesta asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palveluksesta, myös siviilipalveluksesta. Totaalikieltäytymisestä seuraa lain mukaan rangaistus, joka annetaan joko ehdottomana vankeutena tai valvontarangaistuksena.    

Naiset voivat suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. Palvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18–29 vuoden ikä sekä terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen. Asepalveluksen suoritettuaan naiset kuuluvat asevelvolliseen reserviin.

Lisää tietoa asevelvollisuudesta.

Tietoa naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta.

 Siviilipalvelukseen hakeutuminen

Aseistakieltäytyjäliitto


Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset & osoitteet -valikon kautta.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Kategoria: 
Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.

Plain text

  • HTML-merkintää ei sallita.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.