Täältä löydät Kansalaisena -aiheeseen liittyvät kysymykset, kommentit ja vastaukset. Mikäli et löydä vastauksia mieltäsi askarruttavaan asiaan, pääset esittämään oman kysymyksen klikkaamalla Esitä kysymys -painiketta.

Näkyykö eläinporno rikosrekisterissä?

Moi! Tuossa viime syksynä tuli kaverien kanssa uteliaisuudesta katsottua pieni pätkä eläinpornoa. Kun video oli katsottu, tuli näytölle teksti että olet katsonut suomessa laitonta videomateriaalia. Olin hätääntynyt mutta asiasta selvää otettuani, kyseessä oli huijaus. Nyt tässä rupesi mietityttämään että näkyykö tämä katsomiskerta rikosrekisterissä? Olen metsäsystä harrastava nuori ja hakemassa vajaa 2kk päästä rinnakkaislupia. Jos näkyy, niin estääkö tämä lupien hankkimisen?

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Hei

Kiitos viestistäsi ja kysymyksestäsi.

"Suomessa rikosrekisteriin tulee merkintä, kun henkilö tuomitaan:
- ehdottomaan tai ehdolliseen vankeusrangaistukseen
- valvontarangaistukseen
- ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa sakkoon (oheissakkoon), yhdyskuntapalveluun tai valvontaan
- ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun
- nuorisorangaistukseen tai nuorisorangaistuksen sijasta sakkoon
- viralta pantavaksi tai
- jätetään syyntakeettomana tuomitsematta."

(Lähde: Oikeusrekisterikeskus, http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri.html)

Samalta verkkosivulta voit lukea tarkemmin myös millaisista rikoksista ei tule merkintää ja milloin merkistä poistetaan.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) verkkosivuilla voit perehtyä tarkemmin kuvaohjelmien luokitteluun ja tarjoamiseen:
https://kavi.fi/fi/meku/kuvaohjelmat

KAVIn verkkosivulla löytyy myös tietoa missä kulkee laillisen ja laittoman aineiston raja (https://kavi.fi/fi/mediakasvatus-ja-kuvaohjelmayksikko/usein-kysyttyja#laillinen laiton). Sivulla löytyy tietoa mitä rikoslaissa on määrätty väkivaltakuvauksen ja sukupuolisivelliisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä.

terveisin, Mika - Nuortenelämä.fi

No ei varmasti näy. Kyseessä on todennäköisesti ollut huijaus viesti, jolla on yritetty kalastella rahaa. Sellaisia on liikkeellä paljon ja varsinkin pornosivuilla. Jos poliisi olisi ollut viestin lähettäjä, olisit todennäköisesti hyvin tietoinen siitä, onko kyseisestä tapauksesta tullut rikosrekisterimerkintää...


vastuu lapsesta

Hei. Olen pohdiskellut, että jos alaikäinen tyttö (esim. 15 v) tulee raskaaksi, ja päättää pitää lapsen, niin silloinhan tytön vanhemmilla ei ole siihen mitään päätäntävaltaa? Eli kun tyttö pitää lapsen, niin kuka silloin on vastuussa vauvasta ja sen kuluista? 15 vuotiaallahan ei välttämättä ole vielä mitään tuloja, niin kenen on velvollisuus ostaa esim. lastenrattaat, vaipat, ruuat yms. Kun tytön vanhemmat ovat vielä vastuussa tyttärestään, ja tämän menoista, niin eivätkö he silloin ole vastuussa myös lapsenlapsestaan? Entä jos tytön vanhemmat eivät olisi edes halunneet tyttärensä pitävän lastaan, ja joutuvat silti elättämään sen?

"Yhteistyökumppanimme Decibel.fi on välittänyt kysymyksen Nuortenelämä.fi-palveluun vastattavaksi. Kysymys ja vastaus julkaistaan myös Decibelin Kysy pois -palstalla."

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Hei kiitos kysymyksestäsi.

Viestisi sisältää useampia sellaisia kysymyksiä, joita on syytä selvittää suoraan tarkemmin asiaa hoitavien viranomaisten kanssa, muun muassa oman alueesi maistraatin (http://www.maistraatti.fi/fi/maistraatit/), asuinpaikkakuntasi sosiaalitoimen tai Kelan kanssa. Kaikki lakiin perustuvat määräykset vaativat tarkkaa asian tarkastelua asiantuntijoiden kanssa.

Väestöliiton sivulla kirjoitetaan lapsen huoltajasta ja holhoojasta seuraavasti:

"Holhooja - huoltaja

Äidistä tulee lapsen syntyessä tämän huoltaja. Aviomies on aviolapsen huoltaja avioliiton nojalla. Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen vanhemmat voivat sopia, että he ovat yhdessä lapsen huoltajia. Huoltaja vastaa siitä, että lapsen elinolosuhteet mahdollistavat hänen tasapainoisen kehityksensä. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen henkilöön liittyvistä asioista kuten esim. lapsen nimestä, terveydenhuollosta, uskontokunnasta, asuinpaikasta ja koulutuksesta.

Lapsen holhoojan tehtävänä on pitää huolta lapsen omaisuudesta ja toimia lapsen edunvalvojana taloudellisissa asioissa. Jos lapsen vanhempi on lapsen huoltaja on hän yleensä myös lapsen holhooja.

Jos lapsella ei ole vanhempia tai nämä eivät pysty pitämään huolta lapsesta, voidaan yksi tai useampia henkilöitä määrätä lapsen huoltajaksi tai holhoojaksi joko yksin tai yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Asian ratkaisee tuomioistuin vanhemman tai holhousviranomaisten pyynnöstä." (http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/avio-ja_avoliiton_lakitieto/holhooja-huoltaja/, lainattu 12.10.2015)

Tarkemmin asiasta säätää laki holhoustoimesta. Laki löytyy osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990442.

Tässä muutamia poimintoja laista. Maistraatti toimii holhousviranomaisena. Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa holhoustoimeen liittyen.

"1 luku
Yleiset säännökset

1 §
Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan.

Jos jonkun etua on valvottava muussa kuin taloudellisessa asiassa, holhoustoimi huolehtii siitä siltä osin kuin jäljempänä säädetään.

2 §
Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

3 §
Vajaavaltaisen taloudellisia ja muita tässä laissa tarkoitettuja asioita hoitaa edunvalvoja.

Sille, joka ei ole vajaavaltainen, voidaan tämän lain säännöksiä noudattaen määrätä edunvalvoja, jos hän tarvitsee tukea asioittensa hoitamisessa. Jos edunvalvojan määrääminen ei riitä turvaamaan hänen etuaan, hänen toimintakelpoisuuttaan voidaan rajoittaa siten kuin jäljempänä säädetään.

2 luku
Edunvalvojat
Edunvalvojan henkilö

4 §
Alaikäisen edunvalvojina ovat hänen huoltajansa, jollei jäljempänä toisin säädetä. Tuomioistuin voi tämän luvun mukaisesti kuitenkin vapauttaa huoltajan edunvalvojan tehtävästä ja tarvittaessa määrätä muun henkilön alaikäisen edunvalvojaksi.

Täysi-ikäisen edunvalvojana on henkilö, jonka tuomioistuin tai holhousviranomainen on tehtävään määrännyt.

Tuomioistuin tai holhousviranomainen voi määrätä useampia edunvalvojia ja tarvittaessa päättää tehtävien jaosta edunvalvojien kesken.

5 §
Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Sopivuutta arvioitaessa on muun ohella otettava huomioon edunvalvojaksi esitetyn taito ja kokemus sekä tehtävän laatu ja laajuus.

6 §
Vajaavaltainen ei voi olla edunvalvojana.

Jos lapsen huoltaja on alaikäinen lapsen syntyessä, huoltajasta tulee lapsen edunvalvoja, kun hän täyttää 18 vuotta."

(Laki holhoustoimesta, lainattu 12.10.2015)

Mietit myös viestissäsi kuka ostaa lapselle esimerkiksi lastenrattaat jne, kun ei ole alaikäisenä välttämättä tuloja. lapsen syntyessä vanhemmilla on oikeus erilaisiin etuuksiin, joita myöntää Kela. Kelan myöntämiin etuuksiin kuuluu muun muassa äitiysavustus, äitiysraha, vanhempainraha ja lapsilisä. Näistä löytyy tarkempaa tietoa Kelan verkkopalvelussa osoitteessa: http://www.kela.fi/lapsiperheet

terveisin, Mika – Nuortenelämä.fi

lievästi kehari asepalvelukseen

voiko? lievästi kehari suorittaa asepalvelukseen

"Yhteistyökumppanimme Decibel.fi on välittänyt kysymyksen Nuortenelämä.fi-palveluun vastattavaksi. Kysymys ja vastaus julkaistaan myös Decibelin Kysy pois -palstalla."

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Hei

Kiitos viestistäsi ja kysymyksestäsi. Samaa asiaa on kysytty aikaisemmin kesällä. Tässä lisätietoja asepalvelukseen liittyen, joita kokosimme edelliseen samansisältöiseen kysymykseen heinäkuussa.

Asepalvelukseen liittyvät kutsunnat pidetään vuosittain elo-joulukuussa. Kutsunnat koskevat miespuolisia Suomen kansalaisia, jotka täyttävät kyseisen vuoden aikana 18 vuotta. Toteuttamisesta vastaavat puolustusvoimien aluetoimistot. Kutsunnoissa määritetään palveluskelpoisuus, jonka perusteella palveluksesta päätetään.

Kutsuntatilaisuuteen on osallistuttava henkilökohtaisesti. Tilaisuudessa annetaan muun muassa tietoja ja ohjausta, tarkastetaan terveydentila ja kuullaan asevelvollisen toivomukset. Näiden perusteella tehdään asevelvollista koskevat päätökset, muun muassa palvelukelpoisuudesta, palveluksen aloitusajankohdasta ja -paikasta sekä vapauttamista koskevista asioista. Kutsuntatilaisuus on siis yksi mahdollisuus sinulle kertoa motivaatiostasi ja halukkuudestasi suorittaa asepalvelus.

Jokaisen kutsuntaikäisen on lain mukaan käytävä ennen kutsuntoja ennakkoterveystarkastuksessa. Terveystarkastukseen otetaan mukaan täytettynä kyselylomake palvelusta ja terveystilan tutkimusta varten. Lisäksi mukaan tulee ottaa muun muassa mahdolliset aikaisemmat lääkärinlausunnot ja -todistukset.

Jokaisen kutsuntaikäisen miehen on asevelvollisuuslain mukaan käytävä ennakkoterveystarkastuksessa ennen syksyn kutsuntatilaisuuksia. Tämä tarkastus ei vapauta varsinaisesta kutsuntatilaisuudesta. vastaukset vaikuttavat osaltaan palveluskelpoisuuteen määritykseen. Päätös palvelukelpoisuudesta tehdään varsinaisissa kutsunnoissa.

Lisätietoja asepalvelukseen liittyen löytyy osoitteessa: www.puolustusvoimat.fi > Varusmies

Voit aina erityiskysymyksissä ja -tilanteissa kääntyä Puolustusvoimien aluetoimistojen puoleen. Yhteystiedot löytyvät osoitteessa: www.puolustusvoimat.fi > Yhteystiedot.

Aluetoimistoilla on verkkosivulla Kysy aluetoimistolta -palvelu, jossa voit myös verkon kautta kysyä tarkemmin asiaasi.

Lähteenä käytetty Puolustusvoimat.fi-verkkosivuja.

terveisin, Mika - Nuortenelämä.fi

 

onko normaalia ..?

Onko normaalia että rintoja aristaa?

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Hei ja kiitos kysymyksestäsi. Kiva, että löysit Kysyttävää-palstan.

Kysymyksen jättämisen yhteydessä merkitsit kuuluvasi ikäryhmään 12v tai nuorempi. Tästä päättelen, että olet murrosikäinen.

Rintojen aristaminen iässäsi on yksi merkki siitä, että rintojen kasvu ja koko murrosikä on alkamassa. Rintojen kehityksen ensimmäiset merkit ovat tytöillä yleensä näkyvillä viimeistään 13-vuotiailla. Rintojen arkuus kuukautisten yhteydessä on myös ihan tavallista. Jos asia huolestuttaa sinua, niin voit esimerkiksi käydä keskustelemassa asiasta kouluterveydenhoitajan luona.

Väestöliiton Nuorten-sivuilla voit lukea tarkemmin tyttöjen murrosikään liittyvästä kehon kehityksestä ja muutoksista.
http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/murrosika/tyton-keho/

Hyvää kesän jatkoa.

Mika - Nuortenelämä.fi

lievästi keharin motivaation merkitys

olen halukas oikeaan armeijaan ja motivoitunut olen lievästi kehari mikä? merkitys lievästi keharin motivaatiolla on kutsunnoissa tai meten se on eduksi

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Hei. Samaan kysymykseen on vastattu 20.7.2015 Kysyttävää-palstalla. Vastaus alla.
t. Mika - Nuortenelämä.fi

Vastaus 20.7.2015:
Hei

Kiitos viestistäsi ja kysymyksestäsi. Tässä lisätietoja asepalvelukseen liittyen.

Asepalvelukseen liittyvät kutsunnat pidetään vuosittain elo-joulukuussa. Kutsunnat koskevat miespuolisia Suomen kansalaisia, jotka täyttävät kyseisen vuoden aikana 18 vuotta. Toteuttamisesta vastaavat puolustusvoimien aluetoimistot. Kutsunnoissa määritetään palveluskelpoisuus, jonka perusteella palveluksesta päätetään.

Kutsuntatilaisuuteen on osallistuttava henkilökohtaisesti. Tilaisuudessa annetaan muun muassa tietoja ja ohjausta, tarkastetaan terveydentila ja kuullaan asevelvollisen toivomukset. Näiden perusteella tehdään asevelvollista koskevat päätökset, muun muassa palvelukelpoisuudesta, palveluksen aloitusajankohdasta ja -paikasta sekä vapauttamista koskevista asioista. Kutsuntatilaisuus on siis yksi mahdollisuus sinulle kertoa motivaatiostasi ja halukkuudestasi suorittaa asepalvelus.

Jokaisen kutsuntaikäisen on lain mukaan käytävä ennen kutsuntoja ennakkoterveystarkastuksessa. Terveystarkastukseen otetaan mukaan täytettynä kyselylomake palvelusta ja terveystilan tutkimusta varten. Lisäksi mukaan tulee ottaa muun muassa mahdolliset aikaisemmat lääkärinlausunnot ja -todistukset.

Jokaisen kutsuntaikäisen miehen on asevelvollisuuslain mukaan käytävä ennakkoterveystarkastuksessa ennen syksyn kutsuntatilaisuuksia. Tämä tarkastus ei vapauta varsinaisesta kutsuntatilaisuudesta. vastaukset vaikuttavat osaltaan palveluskelpoisuuteen määritykseen. Päätös palvelukelpoisuudesta tehdään varsinaisissa kutsunnoissa.

Lisätietoja asepalvelukseen liittyen löytyy osoitteessa: www.puolustusvoimat.fi > Varusmies

Voit aina erityiskysymyksissä ja -tilanteissa kääntyä Puolustusvoimien aluetoimistojen puoleen. Yhteystiedot löytyvät osoitteessa: www.puolustusvoimat.fi > Yhteystiedot.
Aluetoimistoilla on verkkosivulla Kysy aluetoimistolta -palvelu, jossa voit myös verkon kautta kysyä tarkemmin asiaasi.

Lähteenä käytetty Puolustusvoimat.fi-verkkosivuja.

terveisin, Mika - Nuortenelämä.fi

lievästi keharin motivaation huomioiminen kutsunnoissa ja lääkärintarkastuksessa

olen super motivoitunut ja halukas oikeaan asepalvelukseen armeijaan olen lievästi kehari miten? motivaationi ja halukkuteeni huomioidaan kutsunnoissa ja lääkärintarkastuksessa.

20.7.2015: Ylläpito on poistanut julkaisun yhteydessä viestistä kysyjän viestiin kirjoittaman nimen. Kysymykset julkaistaan ylläpidon toimesta viimeistään seuraavana arkipäivänä (ma-pe). Vastaus kysymykseen julkaistaan viiden arkipäivän kuluessa. 

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Hei

Kiitos viestistäsi ja kysymyksestäsi. Tässä lisätietoja asepalvelukseen liittyen.

Asepalvelukseen liittyvät kutsunnat pidetään vuosittain elo-joulukuussa. Kutsunnat koskevat miespuolisia Suomen kansalaisia, jotka täyttävät kyseisen vuoden aikana 18 vuotta. Toteuttamisesta vastaavat puolustusvoimien aluetoimistot. Kutsunnoissa määritetään palveluskelpoisuus, jonka perusteella palveluksesta päätetään.

Kutsuntatilaisuuteen on osallistuttava henkilökohtaisesti. Tilaisuudessa annetaan muun muassa tietoja ja ohjausta, tarkastetaan terveydentila ja kuullaan asevelvollisen toivomukset. Näiden perusteella tehdään asevelvollista koskevat päätökset, muun muassa palvelukelpoisuudesta, palveluksen aloitusajankohdasta ja -paikasta sekä vapauttamista koskevista asioista. Kutsuntatilaisuus on siis yksi mahdollisuus sinulle kertoa motivaatiostasi ja halukkuudestasi suorittaa asepalvelus.

Jokaisen kutsuntaikäisen on lain mukaan käytävä ennen kutsuntoja ennakkoterveystarkastuksessa. Terveystarkastukseen otetaan mukaan täytettynä kyselylomake palvelusta ja terveystilan tutkimusta varten. Lisäksi mukaan tulee ottaa muun muassa mahdolliset aikaisemmat lääkärinlausunnot ja -todistukset.

Jokaisen kutsuntaikäisen miehen on asevelvollisuuslain mukaan käytävä ennakkoterveystarkastuksessa ennen syksyn kutsuntatilaisuuksia. Tämä tarkastus ei vapauta varsinaisesta kutsuntatilaisuudesta. vastaukset vaikuttavat osaltaan palveluskelpoisuuteen määritykseen. Päätös palvelukelpoisuudesta tehdään varsinaisissa kutsunnoissa.

Lisätietoja asepalvelukseen liittyen löytyy osoitteessa: www.puolustusvoimat.fi > Varusmies

Voit aina erityiskysymyksissä ja -tilanteissa kääntyä Puolustusvoimien aluetoimistojen puoleen. Yhteystiedot löytyvät osoitteessa: www.puolustusvoimat.fi > Yhteystiedot.
Aluetoimistoilla on verkkosivulla Kysy aluetoimistolta -palvelu, jossa voit myös verkon kautta kysyä tarkemmin asiaasi.

Lähteenä käytetty Puolustusvoimat.fi-verkkosivuja.

terveisin, Mika - Nuortenelämä.fi

Haloo!

En tiedä mihin olisin laittanut tämän kysymyksen nii laitoin sen kansalaisena kohtaan.
Halusin vain tietää, että miten voisin saada jonkun suomalaisen bändin omalle paikka kunnalle esiintymään?

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Moi!

Kiitos kysymyksestäsi.

Bändien esiintymispaikkakunnat valikoituvat keikkoja myyvien ohjelmatoimistojen ja paikallisten keikkajärjestäjien välisten neuvottelujen tuloksena. Kannattaa siis olla yhteydessä keikkapaikkaan, jossa bändit paikkakunnallasi yleensä esiintyvät ja esittää heille toivomus, että hankkisivat bändin ohjelmistoonsa.

Tällä videolla Anssi Kela kertoo, kuinka bändien ja artistien kiertuepaikkakunnat yleisesti valikoituvat:  

http://www.radionova.fi/musiikki/uutiset/Kuka-paattaa-bandien-kiertueajan-ja--paikkakunnat--27800.html

Jos olet itse järjestämässä tapahtumaa, johon haluat bändin esiintymään, sinuun tulee ottaa yhteyttä kyseisen bändin keikkamyyjään. Keikkamyyjän tiedot ilmoitetaan yleensä bändien nettisivuilla. Pienemmillä bändeillä ei välttämättä ole keikkamyyjää, vaan keikoista voi sopia bändin jäsenten kanssa suoraan.  

Mukavaa kevättä toivotellen,

Maria – Nuortenelämä.fi

Lisää kysymyksiä

Kysymyksiä kiertyy koko ajan lisää, mutta tässä nämä tärkeimmät. -Onko asellisessa palvelussa mahdollista tehdä koirien kanssa jotain? -Miten "huippu urheilia" luokitellaan, että asepalvelus lyhenesi? -Mitä palvelussa tehdään? Ette ehkä kaikkiin voi vastata mutta jos nyt johonki kuiteskin.

”Yhteistyökumppanimme Decibel.fi on välittänyt kysymyksen Nuortenelämä.fi-palveluun vastattavaksi. Kysymys ja vastaus julkaistaan myös Decibelin Kysy pois -palstalla.”

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Hei

Kiitos lisäkysymyksistäsi.

Puolustusvoimien sivuilla varusmiespalveluksen erikoisjoukoista ja erityistehtävistä kirjoitetaan seuraavaa:
"Ketään ei määrätä kutsunnoissa suoraan palvelemaan erikoisjoukkoihin tai -tehtäviin, vaan niihin pitää hakeutua erikseen. Useimpiin tehtäviin voi hakeutua vielä kutsuntojen ja palveluspaikan määrittämisen jälkeenkin, mutta jos mieluinen erikoisala on tiedossa, kannattaa suu avata jo kutsuntatilaisuudessa. Kutsuntalautakunta antaa lisätietoja erikoisjoukoista ja -aloista ja niihin hakeutumisesta. Osaan tehtävistä voi hakea vielä peruskoulutuskauden aikana."
Eli kannattaa ottaa asia esille kutsunnoissa, jos sinua kiinnostaa erityisesti koirien kanssa tehtävät jutut varusmiespalveluksen aikana.
Lue lisää: www.puolustusvoimat.fi > varusmies > erikoisjoukot ja erityistehtävät

Puolustusvoimien Urheilukoulusta voit lukea tarkemmin osoitteessa:
www.puolustusvoimat.fi > varusmies > erikoisjoukot ja erityistehtävät > urheilukoulu.

Urheilukouluun järjestetään erillinen pääsykoe. Koulutukseen verkkosivujen tietojen mukaan voidaan valita urheilijoita, jotka ovat ulkomailla asuvia tai urheilevia ammattilaisurheilijoita,
kotimaassa asuvia esiammattilaissopimuksen tehneitä urheilijoita tai Olympiakomitean tukiurheilijoita. Lisäksi koulutukseen voidaan valita valintakollegion määrittelemiä poikkeuksellisen menestyneitä urheilijoita, joista neuvotellaan erikseen hakuprosessin aikana.

Varusmiespalveluksesta yleisesti Puolustusvoimien verkkosivuilla todetaan:
"Suomen sotilaallinen maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Asevelvollisuusaikanasi saat koulutusta, jonka avulla pystyt tehokkaasti puolustamaan Suomea. Varusmiehet koulutetaan palveluksen aikana puolustusvoimien kokoonpanoon tarvittaviin sodan ajan tehtäviin."

Puolustusvoimien Varusmies-sivustolta löytyy runsaasti tietoa, oppaita sekä videoita, jotka varmasti avaavat sinulle varusmiespalveluksen sisältöä tarkemmin. Ja aluetoimiston Facebook-sivuilla voit kysyä varusmiespalvelukseen liittyvistä asioista lisää: https://www.facebook.com/aluetoimisto

t. Mika - Nuortenelämä.fi

Lakitietoutta?

Moikka!
Mulla on sellainen aikamoinen ongelma. Kun olin vielä alaikäinen (en siis 18, mutta täytin samana vuonna) harrastin seksiä toisen pojan kanssa (se oli sillon sakkolihaa, mutta se kyllä ite valehteli mulle ikänsä).
No nyt tästä on kulunut jo useempi vuosi ja nyt se on yht'äkkiä alkanut uhkeilemaan mua ja ehkä jo vähän kiristämäänkin sillä että se tekis musta rikosilmotuksen. Se vaikeuttaa mun elämää, se myöskin ahistaa mua ja vaikuttaa muhun kun en esim. saa nukuttua.
Pystyykö se nostamaan jonkun syytteen mua vastaan, kun ei siitä mitään todisteitakaan oo Ite olin sillon tyhmä ja nuori enkä tajunnu tälläsiä juttuja kunnolla. Ja pitäskö mun ite puhuu jollekkin poliisille kun en itekkään uskalla enää kunnolla ulkona liikkuu kun ei ikinä tiiä millo se jengisä kanssa hyppää eteen.
Kun tässä on vielä se että eikös se vaikuta mun työllistymiseen kun oon lastenohjaaja, jos mulle tulis joku tollanen syyte....

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Hei Miettivä,

Luin kysymyksesi ja sain sellaisen kuvan, että sinulla on nyt kolme asiaa mielen päällä. Se, että voiko sinua vastaan nostaa syytettä lapseen kohdistuvasta rikoksesta/seksuaalirikoksesta, kiristys ja uhkailu sinua kohtaan sekä se, vaikuttaako syyte työllistymiseesi lastenhoitoalalla.

Kysyin lakitietoon liittyvää apua Itä-Suomen nettipoliisilta ja hänen antaman vastauksen pohjalta kehottaisin sinua käymään poliisilaitoksella selvittämässä asiaasi, jolloin saisit myös mielenrauhaa niiden kiristys -ja uhkailutilanteiden osalta. Lapseen kohdistuvan rikoksen/seksuaalirikoksen osalta asia on monisyinen, jonka vuoksi siihen ei ole antaa selkeää vastausta. Jos seksuaalinen toiminta on ollut molempien osapuolten osalta suostumuksellista ja hyväntahtoista, rikosasia nousee enemmän esille uhkailun ja kiristyksen osalta.

Lastenhoitoalalla työskennellessä työntekijältä vaaditaan rikostaustaote, jossa ilmenee tuomiot ja sakkorangaistukset lapsiin kohdistuvista rikoksista ja seksuaalirikoksista sekä tuomiot väkivaltarikoksista ja huumausainerikoksista. Työnantajalle toimitettava rikostaustaote ei saa olla puolta vuotta vanhempi. Jos rikostaustaotteesta nousee esille merkintöjä, ne vaikuttavat työllistymiseen. (Oikeusrekisterikeskus)

Rohkaisisin sinua poliisin pakeille selvittämään tilannettasi, jolloin saat neuvontaa juuri sinun tilanteeseesi.

Paikallisesti sinua palvelee myös Po1nt.fi-Nuorten portaali.

Sivut