Osallisuus ja vaikuttaminen

“Julkaisemme Nuortenelämä.fi-palvelussa Suomi 100 -juhlavuoden aikana 100 vinkkiä elämään. Vinkkejä kokoavat nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, eri nuorten elämään liittyvistä aiheista ja asioista.’
26.10.2017

Seuraavat 10 vinkkiä liittyvät osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Näiden vinkkien tarkoitus on näyttää suuntaa, mitä kaikkea voi tehdä ja miten nuorikin voi vaikuttaa.

Osallisuudella tarkoitetaan jokaisen oikeutta ja mahdollisuutta saada tietoa ja päästä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin, kuten omaan elinympäristöön. Vaikuttaa voi julkisesti tai omassa elinpiirissään tehdyillä valinnoilla.

OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

1. Verkossa voi vaikuttaa! Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Palvelu on osa oikeusministeriön verkossa toimivia palveluita. 

2. Ota selvää, milloin kotikunnassasi valitaan nuorisovaltuusto ja asetu ehdolle! Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja. Kuntalain mukaan jokaisen Suomen kunnan on asetettava nuorisovaltuusto tai jokin muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, kuten nuorisoparlamentti, nuorisoedustajisto, nuorisoneuvosto tai nuorisofoorumi tukemaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

3. Koulussa voi oppia tärkeitä kansalaistaitoja! Oppilaskuntatoiminta kannustaa osallistuvaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Oppilaskunnan muodostavat koulun oppilaat ja oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus. Hallituksen jäsenet taas on valittu yleensä jokaiselta luokalta. Oppilaskunnan hallitus on oppilaiden keino järjestäytyä, tulla kuulluksi sekä osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Tutustu oman koulusi oppilaskunnan toimintaan ja asetu ehdolle oppilaskunnan hallitukseen.

4. Suomi on järjestöjen ja yhdistysten suhteen erittäin aktiivinen maa. Noin 75 % suomalaisista on elämänsä aikana jonkin yhdistyksen jäsen, noin kolmannes kuuluu jatkuvasti vähintään yhteen yhdistykseen ja 8 % useampaan kuin viiteen yhdistykseen. Osallistumalla järjestötoimintaan, sinäkin voit olla mukana ajamassa itsellesi tärkeitä asioita, olitpa sitten kiinnostunut eläinten oikeuksista, lasten ja nuorten harrastustoiminnasta, luonnonsuojelusta tai kulttuurista.

5. Kansalaisvaikuttamisen keinoista tunnetuin on varmastikin mahdollisuus äänestää. Tällä hetkellä yleinen äänestysikäraja Suomessa on 18 vuotta (seurakuntavaaleissa 16 vuotta), mutta tätä nuoremmatkin voivat äänestämällä ilmaista mielipiteensä esimerkiksi nuorisovaaleissa. Lisäksi kansalaisaloitteet sekä lausunnot ovat muodollisia kansalaisvaikuttamisen keinoja. Niitä voi tehdä yksin tai ryhmissä.

6. Kiinnostaako politiikka? Poliitikot ovat ammattivaikuttajia, ja poliittisissa piireissä pääsee seuraamaan paikallisen tason vaikuttamistyötä, tekemään asioita puolueen tärkeiksi katsomien asioiden eteen ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Jo 15-vuotiaana voi liittyä puolueeseen ja osallistua puolueen nuorisotoimintaan.

7. Pysyykö kynä kädessä, osaatko kirjoittaa napakasti? Vaikuttaa voi perinteisen printtimedian kautta lähettämällä mielipidekirjoituksia paikallisiin tai valtakunnallisiin sanomalehtiin. Hyvin muotoiltuja, perusteltuja ja raikkaita nuorten kirjoituksia voi hyvinkin saada julkaistua lehdessä.

8. Onko kuitenkin viestintä sosiaalisessa enemmän mieleesi? Vaikuttamistyötä voi tehdä kirjoittamalla blogia, videoblogin välityksellä tai osallistumalla keskusteluihin sosiaalisessa mediassa. Kannattaa muistaa käytöstavat ja opetella perustelemaan näkökantansa asiallisesti. Kriittinen saa olla ja voi olla, mutta sananvapauteen kuuluu aina myös vastuu. Tutustu, mitä laki kertoo sananvapaudesta.

9. Suomessa kaikilla on oikeus osoittaa mieltään: jokaisella on oikeus järjestää tai osallistua mielenosoitukseen. Jos mielenosoitus on julkisella paikalla, tulee siitä tehdä ilmoitus paikallisille viranomaisille vähintään kuusi tuntia ennen tapahtumaa. Mielenosoittamisesta tiedottaminen kannattaa, jos haluaa saada näkyvyyttä asialleen.

10. Ostaminen tai ostamatta jättäminen on vaikuttamista. Kuluttajana voi valita, mihin omat rahansa käyttää. Suosiako luomua vai kotimaista tuotantoa? Boikotoidako isoja monikansallisia yrityksiä? Kierrättääkö vai ostaako käytettyjä vaatteita? Myös valinta, käyttääkö julkisia kulkuneuvoja tai pyörää yksityisautoilun sijasta, on arjessa vaikuttamista.

Hyödyllisiä linkkejä:

Tietoa nuorisovaltuustoista Nuva:n sivuilla sekä Vaikute.net -verkkosivuilla.

Tutustu oppilaskuntien toimintaan Opetushallituksen Edu.fi-verkkopalvelussa.

Kielikompassi auttaa mielipidekirjoituksen tekemisessä.

Sananvapaudesta Journalistiliiton sivuilla sekä Suomen peruslaissa §12.

Kokoontumislaissa tietoa yleisen kokouksen eli mielenosoituksen järjestämisestä.

Ilmoituksen mielenosoituksesta voi tehdä Poliisi.fi- verkkosivuilla.

Tee ehdotuksia tai kannata muiden nuorten ideoita Nuortenideat.fi-palvelussa.

Kaikki 100 vinkkiä kootaan Nuortenelämä.fi:n 100 vinkkiä elämään -sivulle.