Osallistu kansallisen lapsistrategian osallisuuskampanjaan

“Miten sinä kehittäisit lasten ja nuorten oikeutta saada tietoa?’
25.11.2021

Suomen ensimmäinen kansallinen lapsistrategia on valmistunut tänä vuonna. Nyt alle 18-vuotiailta lapsilta ja nuorilta kysytään heidän näkemyksiään, mitä lapsistrategian nimissä pitäisi tehdä, jotta lapsen oikeudet tunnettaisiin paremmin ja niitä noudatettaisiin kaikkien lasten elämässä. 

Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma sisältää 30 erilaista toimenpidettä, joilla lapsen oikeuksia vahvistetaan Suomessa. Suunnitelman toimenpiteet lisäävät erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja heidän oikeuttaan tietoon. 

Aikuisten näkemysten mukaan lasten oikeutta tietoon vahvistetaan näillä toimenpiteillä:

  • Koulutuskokonaisuus aikuisille, jotka työskentelevät lasten kanssa.
  • Oma lastensuojelun käsikirja lapsille ja nuorille.
  • Oppituntimateriaalia lapsen oikeuksista, jota voidaan käydä kouluissa läpi.

Mikä on sinun näkemyksesi? Kerro ja osallistu kansallisen lapsistrategian osallisuuskampanjaan. Kerro itsellesi tärkeitä ideoita ja tapoja vahvistaa lasten ja nuorten oikeutta saada tietoa. Osallistu viimeistään 19.12.2021. 

Lue lisää osallisuuskampanjasta lapsenoikeudet.fi-sivustolta ja osallistu (linkki avautuu uuteen välilehteen.)