Nuorten vaalikone

“Nuorten vaalikone toimii neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi. Nuorten vaalikoneessa kysymyksiä ja niiden taustoja avataan selitysteksteillä, joilla autetaan vastaajaa saamaan käsitys siitä, mitä kysymys ja sen aihepiiri oikeastaan tarkoittavat.’

Vaalikone soveltuu nimestään huolimatta kaikille ikäryhmille ja löytyy osoitteista nuortenvaalikone.fi ja ungasvalmaskin.fi

Vaalikoneen 23 kysymyksen laatimisessa on otettu erityisesti huomioon nuorten hyvinvointi ja nuoria kiinnostavat asiat. Vaalikone on valmisteltu yhteistyössä nuorisojärjestöjen ja nuorten ryhmän kanssa. Painotuksistaan ja nimestään huolimatta vaalikone soveltuu kaikenikäisten käytettäväksi. Kysymyksiä löytyy politiikan kaikista osa-alueista ympäristöasioista ulkopolitiikkaan.

Nuorten vaalikoneessa kysymykset ja niiden teemat on taustoitettu selitysteksteillä. Vaalikoneiden kysymykset ja aiheet ovat usein vaikeaselkoisia ja saattavat olla kaukana vastaajan omasta arjesta. Nuorten vaalikoneessa vastaajaa autetaan saamaan käsitys siitä, mistä missäkin kysymyksessä on kyse.

Erityiseksi vaalikoneen tekee sen nelikielisyys: harva suomalainen vaalikone tarjoaa tietoa ehdokasasettelusta ja vaaliteemoista usealla kielellä.

Vaalikone soveltuu hyvin käytettäväksi opetuksessa sekä tukemaan peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa järjestettävien Nuorisovaalien käytännön järjestämistä. Edellisen kerran Allianssilla oli vaalikoneet viime kevään eurooppavaaleissa sekä edellisissä eduskuntavaaleissa.

Vaalikone on tehty yhteistyössä seuraavien järjestöjen kanssa: Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Euroopan nuorten parlamentti (European Youth Parliament - EYP), Nuorten Keskus, Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ja Plan Suomi ja Suomen YK-nuoret.