Nordjobb - portti Pohjolan työmarkkinoille

“Nordjobb välittää kesätöitä, asunnon ja vapaa-ajan ohjelmaa toisessa Pohjoismaassa 18-28-vuotiaille nuorille.’

Nordjobb tähtää työvoiman liikkuvuuden parantamiseen, sekä pohjoismaisten kielien osaamisen ja kulttuurien tuntemuksen lisääntymiseen Pohjolassa. Ohjelma tarjoaa 18–28-vuotiaille nuorille työpaikan, välittää asunnon ja järjestää kulttuuriaktiviteetteja. Perustamisensa jälkeen Nordjobb on ehtinyt hankkia kesätyön yli 25 000 pohjoismaiselle nuorelle. Nordjobb antaa sekä työntekijälle että työnantajalle mahdollisuuden osallistua joustavien ja yhtenäisten pohjoismaisten työmarkkinoiden luomiseen. Suomessa ohjelmaa hallinnoi Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ja toimintaa rahoittaa pääosin Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisää tietoa löytyy osoitteesta www.nordjobb.org.