Kanavat Auki!

“Kanavat Auki! on WISEn fasilitoima turvallisuuteen keskittyvä nuorisohanke.’
19.09.2016

Hankkeen kautta avaamme keskustelua nuorten turvallisuudesta ja tuomme esille mitä turvallisuus nuorten näkökulmasta on, mitä kysymyksiä turvallisuudesta nousee esille ja miten nuoret voivat helpommin ja selkeämmin vaikuttaa etenkin päättäjiin, jotta he ymmärtäisivät nuorten mielipiteiden ja vaikuttavuuden tarpeellisuuden nykyistä paremmin.

Pyrimme Kanavat Auki!-hankkeen kautta mahdollistaa avointa keskustelua päättäjien ja nuorten välille käyttäen nuorille tuttuja sosiaalisen median kanavia, joiden kautta nuoret ympäri Suomea voivat helposti osallistua hankkeeseen netin välityksellä.

Hankkeella on viisi tavoitetta:
1) Avata keskustelua turvallisuudesta nuorten näkökulmasta ja tuoda esille nuoria askarruttavia turvallisuuteen liittyviä teemoja.

2) Luoda keskusteluyhteys nuorten ja päättäjien välille käyttäen sosiaalista mediaa ja WISEn kontakteja, taataksemme helposti lähestyttävän vaikutuskanavan joka eroaa nykyisistä kanavista nuorisolähtöisyydellään.

3) Nostaa etenkin syrjäytymisvaarassa olevien, maahanmuuttajataustaisten sekä vähemmistöjen nuorten ääniä esille ja luoda sosiaalisen median alusta, jonka kautta nuoret voivat itse osallistua hankkeeseen ympäri Suomea.

4) Korostaa mahdollista nuorten ja päättäjien mielipiteiden eroavaisuutta ja pienentää tätä kuilua, jotta päättäjät paremmin ymmärtäisivät nuorten tarpeita turvallisuuskysymyksissä, sekä aktivoida päättäjiä ottamaan enemmän huomioon nuorten tarjoamaa näkökulmaa.

5) Tuottaa kokemusperäistä tietoa siitä, kuinka nuorten turvallisuushankkeella voidaan edistää yllä mainittuja tavoitteita, sekä tuottaa selkeä loppuyhteenveto nuorten turvallisuuskeskustelusta.

Hankkeen kohderyhmä on 16-29-vuotiaat nuoret. Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeätä, että hankkeeseen osallistuvilla nuorilla on mahdollisimman monipuoliset taustat. Kohdistamme hanketta etenkin nuorille, jotka eivät tunne nykyisiä vaikutuskanavia mieleisiksi.

Hanke alkaa viikolla 37 launch-tilaisuudella Helsingin Yliopiston Tiedekulmassa, jonka jälkeen hanketta jatketaan suurimmaksi osaksi sosiaalisessa mediassa näkyvillä turvallisuuteen liittyvillä teemaviikoilla, jotka nuorista koostuva suunnitteluryhmä on valinnut heitä kiinnostaviksi aiheiksi.

Viikko 37: Mitä on turvallisuus nuorten näkökulmasta?
Viikko 38: Taloudellinen turvallisuus
Viikko 39: Sosiaalinen media ja yksityisyys, nettihäirintä
Viikko 40: Radikalisoituminen ja sen ennaltaehkäisy
Viikko 41: Ympäristöturvallisuus
Viikko 42: Suuronnettomuudet
Viikko 43: Kansainvälinen tilanne, Suomi maailmassa ja ulkoa tuleva uhka?
Viikko 44: Aseturvallisuus
Viikko 45: Vigilantismi ja oman käden oikeus
Viikko 46: Jäätkö yksin kun tarvitset apua?
Viikko 47: Kaupunkiturvallisuus
Viikko 48: Sananvapaus vs. vihapuhe
Viikko 49-50: Väkivalta ja pahuus

Jokaisen teemaviikon aikana jaamme nuorten tuottamaa mediasisältöä videoiden ja blogipostauksien muodossa, jossa haastatellaan ja aktivoidaan päättäjiä, asiantuntijoita ja muita nuoria.

Kanavat Auki! sosiaalisten median kanavien kautta voit seurata hanketta ja osallistua keskusteluun
Blogi | Facebook | Instagram | Twitter