Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen

Valtakunnallinen 22.02.2022 - 22.03.2022 klo 15:00, www.opintopolku.fi

Yhteishakua uudistetaan oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä. Kevään 2022 yhteishaussa voit hakea lähes kaikkiin oppivelvollisille suunnattuihin koulutuksiin.
 
Kevään 2022 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 22.2.–22.3.2022.
 
Kevään 2022 yhteishaussa peruskoulun jälkeiseen koulutukseen voit hakea:
  • lukioon
  • ammatilliseen perustutkintokoulutukseen
  • vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen
  • tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA)
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA)
  • kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille.