Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Verotus

Jokainen suomalainen maksaa veroja. Verojen tarkoituksena on ylläpitää yhteiskunnan palveluja, kuten kouluja, kirjastoja, terveyskeskuksia, katuvaloja ja lapsilisiä. Veroja keräävät esimerkiksi valtio, kunnat ja kirkko.

Verot voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin: välillisiin ja välittömiin. Välilliset verot, kuten arvonlisävero, tulee periä tuotteen ostajalta hankintahetkellä. Suomessa arvonlisävero sisältyy siis tuotteen hintaan ja osa esimerkiksi uusien housujen hinnasta koostuu verosta. Välittömät verot taas maksetaan suoraan verottajalle. Tällainen on esimerkiksi tulovero, joka lähtee ilman erillisiä toimenpiteitä suoraan palkasta ennen sen saapumista työntekijän tilille.

Tulovero on progressiivista. Tämä tarkoittaa sitä, että tulojen suuruus vaikuttaa veroprosenttiin. Pienituloisten tuloveroprosentti on pienempi kuin suurituloisten. Tällä pyritään tasaamaan verotaakkaa maksukyvyn mukaan.

Jokainen voi tarkistaa oman veroprosenttinsa verottajalta. Tuloista maksettavaa veroprosenttia voi muuttaa, mikäli tulot yllättäen suurenevat tai pienenevät. Jos muutosta ei tee, summa tasataan vuosittain, ja verottaja joko palauttaa liikaa maksetun osuuden pankkitilille tai perii lisää saatavia. Näistä puhutaan yleisesti joko veronpalautuksina tai mätkyinä.

Verottajalle annetaan vuosittain veroilmoitus. Siinä ilmoitetaan tulot ja omaisuus. Verottaja lähettää kotiin esitäytetyn veroehdotuksen, joka joko hyväksytään sellaisenaan tai johon on mahdollista tehdä muutoksia. Sen perusteella verottaja lähettää verotuspäätöksen, jonka liitteenä on verotodistus, joka tulee säilyttää mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Verotuksella voidaan myös ohjailla ihmisten kulutustottumuksia toivottuun suuntaan. Esimerkiksi tupakkavero on korkea, koska tupakka on terveydelle haitallinen tuote, kun taas ympäristöveron tarkoitus on suojella ympäristöä.

Pohjoismaat ovat korkean verotuksen maita, sillä yhteiskunta rahoittaa yleishyödyllisiä toimintoja verotuloin. Maissa, joissa verotus on alhaisempi, jokainen kansalainen joutuu maksamaan tarvitsemistaan palveluista itse. Maita, joissa verotus on kaikista alhaisinta, kutsutaan veroparatiiseiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi Cayman-saaret, Bermuda ja Monaco.

Veroasioissa löydät neuvoja Verohallinnon nettisivuilta.

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset & osoitteet -valikon kautta.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Sivu päivitetty viimeksi 4.3.2021.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
To, 12/14/2017 - 15:12
Todellakin, tuo lahjaverolaki on aivan kieroutunut. Vanhemmat ovat lapsistaan vastuussa, elatusvelvollisiakin täysi-ikäisyyteen saakka. Ja moraalisesti velvollisia auttamaan hautaan saakka. Siksi ei verottajan pidä sotkeutua vanhempien ja lasten väliseen talouteen. Jos lahjaveroa välttämättä halutaan valtiolle kerätä, niin se ei saa koskea perheen sisäisiä lahjoituksia. Mikä puolue alkaisi tätä lakimuutosta ajaa saisi varmasti paljon ääniä tulevaisuudessa.