Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Rahat tiukilla?

Jos omat rahat eivät riitä kattamaan normaalielämän peruskuluja, kannattaa selvittää, onko oikeutettu saamaan tukea. Suomessa on mahdollista saada tukea esimerkiksi työttömyyden yllättäessä, opiskelijalle, lapsiperheelle tai vakavasti sairastuneelle.

Osa tuista on automaattisia, osa tarveharkintaisia. Esimerkiksi lapsilisä maksetaan automaattisesti hakemisen jälkeen, kun taas toimeentulotuki myönnetään vain, jos todetaan, etteivät tuen hakijan varat riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Asumiskuluihin voi saada apua Kelasta. Tuen saamiseen vaikuttavat muun muassa asunnossa asuvien lukumäärä, tulot, menot, omaisuus ja asunnon koko sekä muut ominaisuudet. Asumistukea voivat saada pienituloiset, työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja varusmiesten puolisot ja lapset.

Kun on tullut hyväksytyksi oppilaitokseen ja tarkoitus on opiskella päätoimisesti, opiskelua varten on olemassa useita tukijärjestelmiä. Näin taataan jokaisen mahdollisuus saada koulutusta, riippumatta perhetaustasta tai omasta varallisuudesta. Päätoiminen opiskelija on oikeutettu yleensä opintorahaan ja valtion takaamaan opintolainaan. Työssä olevat aikuiset voivat hakea esimerkiksi aikuiskoulutustukea. Opiskelua tukevat myös monet säätiöt ja järjestöt apurahoin ja stipendein.

Jos jäät työttömäksi, selvitä nopeasti, mihin tukiin olet oikeutettu. Työttömyysturvan edellytyksenä on, että työtön on työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyysturvaa haetaan heti sen jälkeen, kun on ilmoittauduttu työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistoon. Tukinimikkeitä ovat työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Kela auttaa selvittämään, mihin tukeen työtön on oikeutettu.

Viimesijainen toimeentuloturvan muoto on toimeentulotuki. Tukea saa yleensä vain kuukaudeksi kerrallaan ja sitä maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa. Tuen on tarkoitus olla väliaikaista ja parantaa niiden asemaa, jotka ovat yhteiskunnassa kaikista heikoimmassa asemassa. Toimeentulotukea haetaan 1.1. 2017 alkaen Kelasta.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen kunnasta. Kiireellisessä tarpeessa tukea voi hakea myös oleskelukunnan sosiaalitoimistosta. Päätös toimeentulotuen saamisesta on saatava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä, kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Kela neuvoo tukiasioissa, käy Kelan nettisivuilla hakemassa neuvoa omaan tilanteesi.

TE-palveluiden nettisivuilta voit etsiä avoimia työpaikkoja. Lue lisää työnhausta Nuortenelämä.fi:n Työnhaku -osiosta.

Lue lisää toimeentulotuesta sosiaali- ja terveysministeriön nettisivuilta.

Takuu-säätiön nettisivuilta voit hakea apua taloudenhallintaan jo ennen kuin on liian myöhäistä. Sivuilta löydät esimerkiksi Kysy rahasta -chatin, jossa voit kysyä nimettömänä tietoa ja neuvontaa raha-asioihin.

Kuntien maksuttomista talous- ja velkaneuvojista saat lisätietoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilta.

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset & osoitteet -valikon kautta.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Sivu päivitetty viimeksi 20.8.2020.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.