Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Oppisopimus

Oppisopimus tarkoittaa määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jonka aikana opiskellaan lisäksi joko ammattioppilaitoksessa tai aikuiskoulutuskeskuksessa. Opinnot ja työssä oppiminen tukevat toisiaan.

Oppisopimuskoulutukseen voivat hakeutua esimerkiksi ne henkilöt, jotka ovat kokonaan ilman ammatillista peruskoulutusta. Koulutettava etsii itse itselleen oppisopimuspaikan. Tähän saa apua työvoima- ja elinkeinotoimistosta. 

Opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen, josta käy ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, suoritettava tutkinto sekä palkkauksen perusteet. Sopimuksessa määritellään myös keskeiset työtehtävät, tietopuolisen opetuksen järjestäjä ja opintojen ajoittuminen koulutusajalle, vastuulliset työpaikkakouluttajat, työnantajalle maksettavan korvauksen määrä sekä muut opintojen kannalta tarpeelliset seikat.

Tehdyn sopimuksen hyväksyy aina koulutuksen järjestäjä, eli oppisopimustoimisto tai oppisopimuskoulutusta järjestävä oppilaitos. Oppisopimuksessa noudatetaan alaa koskevaa työehtosopimusta. Osana koulutusta tulee järjestää mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto.

Oppisopimuskoulutus tulee suorittaa asianmukaisesti. Osallistumalla säännöllisesti vaadittaviin tietopuolisiin opetuksiin ja tekemällä vaaditut tehtävät työnantajan valvonnan alaisena saa itselleen vahvan osaamispohjan tulevaisuutta varten.

Lue lisää oppisopimus.fi-palvelusta (avautuu uuteen välilehteen). Löydät sivulla myös lähimmän oppisopimustoimiston.

Lisää tietoa oppisopimuksesta saat myös Opetushallituksen nettisivuilta (avautuu uuteen välilehteen).

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset & osoitteet -valikon kautta.

Sivu päivitetty viimeksi 24.03.2022.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.