Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu tarjoaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Sama koskee myös alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita. Nuorisotakuu takaa myös jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. Tavoitteena on nuorten työllisyyden edistäminen.

Kun nuori ilmoittautuu työttömäksi, hänelle laaditaan työllistymissuunnitelma. Siinä sovitaan toimista, joita työelämä- ja elinkeinotoimisto tarjoaa nuorelle ennen kolmen työttömyyskuukauden päättymistä. Suunnitelman tekeminen on aloitettava kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. Tähän osallistuminen on sekä työnhakijan että työelämä- ja elinkeinotoimiston velvollisuus.

Oman urapolun löytämiseen saa apua ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelusta. Tarjolla on esimerkiksi lyhyitä valmennuksia, kuten ura-, työhönhaku- ja työhönvalmennus. Työkokeilulla mahdollistetaan työkokemuksen hankkiminen eri aloilta määräaikaisilla työtehtävillä. Siitä voi olla apua myös itseä kiinnostavan alan löytymisessä. Erityisesti vastavalmistuneiden nuorten työllistymistä yrityksiin helpotetaan palkkatuella, jota maksetaan nuoren työllistäneelle yritykselle.

Nuorisotakuu mahdollistaa myös toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittamisen niille alle 30-vuotiaille, joiden koulutustausta koostuu ainoastaan peruskoulusta.

Kuulutko nuorisotakuun piiriin? Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön Nuorisotakuu -nettisivuilta.   

Nuorisotakuu ja Sanssi-kortti. Katso Te-palveluiden video. Nuorten TE-palveluista kertovat videot on tuottanut työ- ja elinkeinoministeriö. Videot kertovat ammatinvalinnasta, koulutusneuvonnasta, työnhaun perusteista ja Sanssi-kortin antamista mahdollisuuksista, nuorten yrittäjyydestä sekä siitä, miten toimia työttömyyden kohdatessa. Löydät lisää tietoa TE-palveluiden Nuoret -osiosta.  

 

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset & osoitteet -valikon kautta.

Sivu päivitetty viimeksi 24.03.2021.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.