Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Maahanmuuttajien opiskelu Suomessa

Maahanmuuttajilla tarkoitetaan pakolaisia, paluumuuttajia ja muita ulkomaalaisia sekä joissakin tapauksissa myös turvapaikanhakijoita. Myös heillä on oikeus samaan peruskoulutukseen kuin suomalaisilla. Oppivelvollisuusikä kestää 7 vuotiaasta 18 vuotiaaksi.

Maahanmuuttajille on tarjolla kieliopintoja, joita järjestetään kaiken ikäisille joko suomeksi tai ruotsiksi. Tarkoituksena ei ole syrjäyttää omaa äidinkieltä tai kulttuuri-identiteettiä, ja myös aiemmin suoritetut opinnot alkuperämaassa voidaan huomioida.

Suomea ja ruotsia voi opiskella ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, aikuislukioissa, yliopistojen ja korkeakoulujen kielikeskuksissa ja kesäyliopistoissa. Opinnoissa harjoitellaan puheen ja tekstin ymmärtämistä, puhumista, kirjoittamista, rakenteita ja sanastoa. Suomen kansalaisuutta hakevan tulee esittää virallinen todistus vähintään tyydyttävästä suomen tai ruotsin kielen kirjallisesta ja suullisesta taidosta.

Perusopetuksen jälkeen maahanmuuttajanuori voi hakeutua joko jatko-opintoihin tai perusopetuksen lisäluokille tai muihin valmentaviin ryhmiin. Kunta voi järjestää noin vuoden mittaisen lisäopetuksen nuorelle, joka kaipaa oppivelvollisuuden jälkeen vahvistusta opinnoille. Näin turvataan paremmat mahdollisuudet pärjätä lukiossa tai ammatillisissa opinnoissa. Jos ammatilliseen peruskoulutukseen tai ammattikorkeakouluun hakijan äidinkieli on muu kuin koulun opetuskieli, voidaan hakijalle järjestää kielikoe. 

Maahanmuuttajat pyrkivät lukioon yhteishaun kautta. Pääsyvaatimuksena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai sitä vastaavat tiedot. Jos hakijalla ei ole suomalaista pohjakoulutusta, hänen kannattaa ottaa yhteyttä hakemaansa lukioon jo ennen haun tekemistä. Aikuislukioihin haetaan suoraan oppilaitokseen.

Ammatillisiin koulutuksiin voi hakea, kun perusopetus on suoritettu. Niihin haetaan yhteishaun kautta. Jos hakijalla ei ole suomalaisen koulun päättötodistusta, hänet voidaan valita harkinnan perusteella. Harkintaan perustuvassa valinnassa koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella ottaa vastaan opiskelijoita tietyn määrän (enintään 30 %) valintapistemääristä riippumatta. Tällaisia erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt ja koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Lisätietoja maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksista saat Opintopolku.fi -palvelusta.

Opetushallituksen nettisivuilta saat tietoa kielitaidon osoittamisesta kansalaisuutta haettaessa.

Infopankki.fi -palvelu palvelee monella eri kielellä, lue lisää koulutuksesta Suomessa ja myös omalla asuinalueellasi.


Welcome to study in Finland! Study in Finland -nettisivulta saat tietoa englanniksi Suomessa opiskelusta. Millaisia mahdollisuuksia on, miten haetaan ja paljon muuta!         

Welcome to Finland! Tsekkaa Perustietoa Suomesta -oppaat työ- ja elinkeinoministeriön nettisivuilta!

Opintopolku.fi tarjoaa perustietoa eri koulutusmahdollisuuksista.

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset & osoitteet -valikon kautta.

Sivu päivitetty viimeksi 24.03.2021.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.