Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Kansalaisuus

Suomen kansalaisuuden voi saada syntymässä, ilmoituksesta tai hakemalla. Kansalaisuudesta päättää Maahanmuuttovirasto.

Suomalaisen äidin lapsi saa automaattisesti kansalaisuuden syntymässä. Näin tapahtuu myös silloin, kun lapsen isä on lapsen syntyessä Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa, tai jos isä on kuollut ennen syntymää, mutta eläessään ollut Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa. Mikäli lapsen isä on Suomen kansalainen eikä avioliitossa lapsen äidin kanssa, lapsen kansalaisuus riippuu lapsen syntymämaasta.

Kansalaisuuden saavat automaattisesti myös alle 12-vuotiaat ottolapset, joiden ottovanhemmista ainakin toisella on Suomen kansalaisuus ja adoptio on pätevä. Tätä vanhemmat ottolapset saavat kansalaisuuden ilmoituksella eli ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitusmenettelyä käytetään myös silloin, kun entinen Suomen kansalainen haluaa kansalaisuutensa takaisin.

Hakemuksella voivat kansalaisuuden saada ne täysi-ikäiset ulkomaalaiset, jotka ovat asuneet Suomessa riittävän ajan, ovat taustaltaan nuhteettomia ja joilla on turvattu toimeentulo ja riittävä kielitaito. Nuhteettomuudella tarkoitetaan sitä, ettei hakija ole syyllistynyt rikoksiin eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon. Hänen tulee olla myös suorittanut esimerkiksi verot, sakot, opintolaina ja sairaalamaksut asianmukaisesti. Riittävä asuminen Suomessa vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta on joka tapauksessa vuosia.

Kansalaisuuden voi myös menettää. Esimerkiksi 22-vuotias menettää kansalaisuuden automaattisesti, mikäli hän on myös toisen maan kansalainen eikä hänellä ole riittävää yhteyttä Suomeen. Maahanmuuttovirasto ilmoittaa asiasta tällaisille henkilöille. Jos henkilöllä on enemmän kuin yksi kansalaisuus, puhutaan kaksoiskansalaisuudesta.

Kansalaisuuden voi menettää myös silloin, kun se on myönnetty ilmoittajan antamien harhaanjohtavien tietojen perusteella tai jos kansalaisuus on myönnetty isän kansalaisuuden perusteella ja isyys kumotaan. Lisäksi Suomen kansalaisuudesta voi vapautua omalla pyynnöllä. Tällöin on oltava jo jonkin toisen maan kansalainen tai hakemassa sellaiseksi pääsyä.

Kansalaisuus tuo mukanaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Suomen kansalaisuuden myötä on velvollisuus noudattaa Suomen lakeja myös ulkomailla. Kansalaista ei voida estää saapumasta Suomeen, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan siirtää tai luovuttaa toiseen maahan. Ulkomailla kansalainen saa apua Suomen edustustolta.

Jotkut virat vaativat Suomen kansalaisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi poliisin ja tuomarin virat. Suomen kansalaisella on äänioikeus valtiollisissa vaaleissa täytettyään 18 vuotta. Sama ikäraja koskee myös asevelvollisuutta miehien kohdalla. Suomessa on yleinen maanpuolustusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen.

Yksilön perusoikeuksista säädetään perustuslaissa. Suomessa laki on kaikille sama, vallitsee sanan- ja uskonnonvapaus ja asuinpaikkakunnan saa valita itse.

Suomen kansalaisuudesta ja kaksoiskansalaisuudesta voit lukea lisää Maahanmuuttoviraston ja sisäministeriön nettisivuilta.

Kansalaisuuslain löydät Finlexin nettisivuilta.

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset&osoitteet -valikon kautta.

Sivu päivitetty viimeksi 16.03.2021.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.