Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Kansalaisena EU:ssa

Suomalainen on paitsi Suomen, myös EU:n kansalainen. Euroopan unionin perusoikeuskirjaan on koottu EU-kansalaisen keskeiset oikeudet, jotka täydentävät kansallisia oikeuksia. EU:n kansalaisia on yhteensä hieman alle puoli miljardia.

Euroopan unionin kansalaisella on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti kaikkien jäsenmaiden alueilla kokematta syrjintää. Hän saa asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleihin ja myös äänestää niissä. Hänellä on oikeus saada diplomaatti- ja konsuliapua myös muiden kuin oman jäsenmaan viranomaisilta EU:n ulkopuolisissa maissa, mikäli kyseisessä maassa ei ole oman maan edustustoa tai lähetystöä. Hän voi myös vedota Euroopan parlamenttiin tai kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen sekä kirjoittaa EU:n toimielimille. Vastaus tulee saada valitsemallaan unionin virallisella kielellä.

EU:n kansalainen saa opiskella, työskennellä, harjoittaa ammattia tai perustaa yrityksiä kaikissa jäsenmaissa. Näissä tapauksissa hänen ei tarvitse miettiä työlupia tai viisumia. Hän voi myös etsiä töitä toisesta jäsenmaasta kolmen kuukauden ajan ilman, että menettää kotimaansa työttömyysetuudet. Eläkkeelle toiseen EU-maahan siirryttäessä kansalaisella on oikeus saada lakisääteinen eläke uuteen asuinmaahansa. Hän on myös tietyin varauksin oikeutettu korvauksiin toisessa jäsenmaassa saadusta sairaalahoidosta.

EU:n kansalaisilla on punakantinen passi. Junaliikenteessä passia ei tarvitse esittää EU:n sisäisiä maarajoja ylittäessä. Tarkastuksia tehdään vain uusissa jäsenmaissa, kuten Irlannissa.

Lue lisää EUR-Lex -sivuilta ja tutustu myös Euroopan unionin perusoikeuskirjaan.

EU-kansalaisen oikeuksista EU:ssa löydät tietoa Euroopan komission nettisivuilta.

Miten EU-asioihin voi vaikuttaa? Tutustu Kehys ry:n globaaliomatunto.eu -nettisivuihin.

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset&osoitteet -valikon kautta.

Sivu päivitetty viimeksi 16.03.2021.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
Pe, 08/30/2019 - 19:26
tiedätkö eu vastustajien argumentin valtio on vastussa vain omalle kansalle mm suomi ensin