Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Asevelvollisuus

Yleinen asevelvollisuus koskee miespuolisia Suomen kansalaisia sen vuoden alusta, jolloin he täyttävät 18 vuotta. Asevelvolliset osallistuvat varusmiespalvelukseen, jossa he saavat tarvittavat tiedot ja taidot sotilaalliseen maanpuolustukseen. Palvelus suoritetaan yleensä 19–20-vuotiaana, ja palvelusaika on joko 165, 255 tai 347 päivää. Varusmiespalveluksen päätyttyä asevelvollinen kuuluu reserviin, jossa taitoja ylläpidetään esimerkiksi kertausharjoituksissa. Asevelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jolloin mies täyttää 60 vuotta.

Asevelvolliset osallistuvat kutsuntoihin sinä vuonna, kun he täyttävät 18 vuotta. Ennen kutsuntoja käydään ennakkoterveystarkastuksessa. Kutsunnoissa määritellään palvelukelpoisuus sekä päätetään palveluksen ajankohta ja paikka. Niihin liittyen on mahdollista esittää myös omia toiveita. Kutsunnoissa päätetään myös palveluksesta vapauttamisesta. Kutsunnasta poisjääminen ilman lupaa on lain mukaan rangaistava teko. Luvan poisjäämiseen voi antaa vain Puolustusvoimien aluetoimisto.

Kutsuntatilaisuudessa ei päätetä palvelusajan pituutta eikä aselajia. Nämä päätökset tehdään vasta palveluksen aloittamisen jälkeen. Puolustusvoimien erikoisjoukkoihin sen sijaan haetaan jo ennen palveluksen aloittamista. Jos siis haluat esimerkiksi sukeltajan tai laskuvarjojääkärin koulutuksen, kerro siitä kutsuntatilaisuudessa. Kutsuntalautakunta antaa lisätietoja erikoisjoukkoihin hakeutumisesta. Useimpiin järjestetään erillinen haastattelu ja valintakoe.  

Vakaumuksen vuoksi palvelus on mahdollista suorittaa myös aseettomana. Palvelus vastaa silloin normaalia varusmiespalvelusta, mutta ei sisällä aseellista koulutusta. Varusmiespalvelu on myös mahdollista korvata siviilipalveluksella. Siviilipalvelus alkaa peruskoulutusjaksolla, jonka jälkeen siirrytään työskentelemään varsinaiseen siviilipalveluspaikkaan usein kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen järjestön palvelukseen. Siviilipalveluksen kesto on 347 päivää. 

Asevelvollinen voidaan vapauttaa palveluksesta terveydellisistä syistä. Vapautus voidaan myöntää joko kokonaan tai määräajaksi, jonka jälkeen terveydentila arvioidaan uudelleen. Totaalikieltäytymisellä tarkoitetaan kieltäytymistä kaikesta asevelvollisuusjärjestelmään sisältyvästä palveluksesta, myös siviilipalveluksesta. Totaalikieltäytymisestä seuraa lain mukaan rangaistus, joka annetaan joko ehdottomana vankeutena tai valvontarangaistuksena.   

Naiset voivat suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. Palvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18–29 vuoden ikä sekä terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen. Asepalveluksen suoritettuaan naiset kuuluvat asevelvolliseen reserviin.

Joskus ase- tai siviilipalvelus saattaa keskeytyä, lykkääntyä tai peruuntua odottamattomasti. Kun suunnitelmat menevät uusiksi, on Aikalisän paikka. Aikalisätoiminta on kaikille kutsuntaikäisille ja varusmies- ja siviilipalvelusikäisille tarkoitettu tukipalvelu, jossa nuori saa oman nimetyn ohjaajan, tukea elämäntilanteen selvittelyyn, apua parhaiden ratkaisujen löytämiseen sekä tietoa ja ohjausta erilaisiin palveluihin. Katso Aikalisän paikka -video YouTubessa.

Lisää tietoa asevelvollisuudesta löydät Puolustusvoimien nettisivuilta.

Tietoa naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta löydät Inttiin.fi-palvelusta.

Siviilipalveluskeskuksen nettisivuilta saat tietoa siviilipalveluksesta, esimerkiksi miten siihen hakeudutaan.

Aseistakieltäytyjäliitto on militarismin vastainen nuorisojärjestö, käy tutustumassa AKL:n nettisivuihin.

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset & osoitteet -valikon kautta.

Sivu päivitetty viimeksi 1.6.2021.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
Ma, 05/31/2021 - 10:33
en ole robotti
Pe, 03/27/2020 - 12:51
Ja Suomihan on yksi ainoita maita euroopassa, jossa on mielipidevankeja. On tää hieno maa.
Su, 03/08/2020 - 21:05
Suomen isoin tasa-arvo ongelma, mutta silti siitä puhutaan hyvin harvoin. Miksiköhän? Suomi taitaa olla ainut maa Euroopassa, jossa vielä pakotetaan armeijaan vankilan uhalla.
Su, 03/15/2020 - 22:47
Asevelvollisuuden tasa-arvonäkökulmasta on viimeisten vuosien aikana alettu puhumaan enemmän. Nykyinen puolustusministeri on nostanut esille esimerkiksi mahdollisuuden, että naiset osallistusivat kutsuntoihin. Asevelvollisuus on Suomessa mahdollista suorittaa myös siviilipalveluksena. Miksi asiasta keskustellaan niin vähän niin johtuu varmasti siitä, että asia on arvolatautunut ja siihen liittyviä päätöksiä on varmasti haastavaa tehdä.
terveisin, Mika - Nuortenelämä.fi
Pe, 03/27/2020 - 12:42
Useampi ihmisoikeusjärjestöhän on sanonut, että Suomen nykyinen järjestelmä rikkoo miesten ihmisoikeuksia, joten luulisi että systeemiä muutettaisiin, mutta ei. Miksiköhän Suomea sanotaan yhdeksi maailman tasa-arvoisemmaksi maaksi? Moderni hyvinvointivaltio, mutta saatat joutua vankilaan jos et halua tarttua aseisiin, tai mennä vuoden pakkotyöhön.
Ke, 10/13/2021 - 19:51
Jos sinua kiinnostaa olla mukana muuttamassa tätä järjestelmää tasa-arvoiseksi niin laita viestiä yhteisvoimat@gmail.com. Teemme yhdessä Yhteisvoimat – tasa-arvoinen asevelvollisuus kansalaisaloitetta, jolla on tarkoitus poistaa sukupuolisyrjintä Suomen lainsäädännöstä.