Työ

Hei voiko tyttö tehdä töitä 13 vuotias?
Hän haluu mennä kesätyö tekijäks.