kyssäri

Miksi? Poliitikassa pitää olla väittelyä musta se lisää vastakkainasettelua miksei voilla rakentavaa keskustelua missä ei muutella toisten kantoja vaan annetaan vastapuolen pitää kantansa mun pontti on että yritetään ymmärtää toisen ajatusmaailmaa ja kunnoittaa toisen mielipitetä kännyttämisen sijasta annan sinun pitää kantasi koska kunnioitan mielipidettäsi en yritä väitellä ja käännyttää sinua kaikilla on oikeus kannattaa mitä haluaa

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Moikka youtubepolitikko! 

Kiitos viestistäsi. Olet oikeassa, että kaikilla on oikeus kannattaa mitä haluaa. Niin politiikassa kuin muussakin elämässä toisen mielipiteen kunnioittaminen on kohteliasta ja osoittaa arvostusta toista kohtaan. Myös väittelyä voi tehdä toista kunnioittaen.  

Oman näkemyksen perustelu ja toisen näkemyksen epäloogisuuksien osoittaminen ovat tärkeitä politiikassa, jotta asioissa voidaan edetä perustellusti suuntaan tai toiseen. Eli päätösten tulee olla perusteltuja, joten siksikin on tärkeää osoittaa, miksi oma kanta tai ehdotus on sopivampi tilanteeseen kuin jonkun toisen. Tässä taas toimii menetelmänä hyvin väittely. Väittelyn voi silti tehdä asiallisesti, ja sitä taitoa voi myös harjoitella.  

Kansalaisvaikuttamiseen osallistuminen ei kuitenkaan vaadi väittelytaitoja. Niistä voi kuitenkin olla hyötyä siinä, sekä ihan tavallisessa elämässä ja vuorovaikutustilanteissa.  

Mukavaa pääsiäistä! :)

Terkuin Riina | Nuortenelämä.fi 

mä tarkotin miksei voi da keskustella politikkaa ilman väittelyä eräs tuttuni sanoi miksi pitää väitellä


luitko kommentin mun tuttu vastustaa väittelyä koska sen idea on voittaminen oman mielipiteen paremmuuden korostaminen tuttuni mielestä politikka on rikki koska muutellaan toisten kantoja hänestä pitäs milummin keskustella esim antaa vastapuolen pitää kantanssa eli pyritään toisen pään sisään


Hei, luin kommenttisi. Oman näkemyksen paremmuuden perustelu ja toisen näkemyksen epäloogisuuksien osoittaminen auttaa muita ymmärtämään, miksi henkilö on kyseessä olevasta asiasta sitä mieltä. Se antaa kuulijalle mahdollisuuden muuttaa halutessaan omaa kantaansa. Ihan tavallisessa arkielämässäkin voi käydä niin, että muuttaa omaa näkemystään johonkin asiaan, kun joku kertoo jonkin hyvän perustelun asialle. Oman kannan muuttamisessa ei ole mitään väärää. Oman kannan pitämisessäkään ole mitään väärää. Keskustelu voi olla avointa ja toista kunnioittavaa väitellessäkin. 

Esimerkikki politiikkaan liittyen: Eduskunnan tehtävä on säätää lakeja. Lakiesityksen käsittely eduskunnassa alkaa lähetekeskustelulla. Keskustelussa kansanedustajat tuovat esiin ajatuksiaan, joita he toivovat valiokunnan ottavan huomioon esityksen käsittelyssä. Mielipiteet on tärkeää perustella, jotta niitä ymmärrettäisiin paremmin ja ne olisivat vaikuttavampia. Tämän jälkeen esitys valmistellaan valiokunnassa. Täysistunnossa lakiehdotusta käsitellään kaksi kertaa. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetään lain sisällöstä ja hyväksytään lain pykälät. Toisessa käsittelyssä laki joko hyväksytään tai hylätään. Käsittelyssä siis pyritään yhteisymmärrykseen siitä, hyväksytäänkö vai hylätäänkö laki. Oman näkemyksen perustelu ja toisen näkemyksen epäloogisuuksien osoittaminen on tärkeää, jotta lopullinen päätös laista olisi hyvin perusteltu ja harkittu eri näkemykset huomioon otettuna. Jos kansanedustajat eivät kuitenkaan ole yksimielisiä laista, sen hyväksymisestä/hylkäämisestä äänestetään.