kyssäri

kun keskustelen ihmisten kaa tuntuu että he näkee mut eri tavoin osa näkee että mulla on suppea ajattelu toiset näkee että oon perehtynyt ja eräs huomasi että osaan eri näkökulmista katsoa asioita oon kiinnostunut yhteiskuntatieteissä ja politiikasta oon lukenut peruskoulussa sotahistoriaa ja luen tieteenkuvalehtiä sekä historian lehtiä mulla ois autistisia piirteitä ja voiko se myös liittyä persoonaan

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Hei poliittinen vaikuttaja Janne!

Pohdit, miksi eri ihmiset näkevät sinut eri tavoin. Kerroit myös, että sinulla on autistisia piirteitä ja pohdit voiko se liittyä myös persoonaan.

 

Jokainen ihminen tulkitsee ympärillään olevaa maailmaa ja ihmisiä omalla tavallaan. Ihmisen omat arvot, kokemukset ja persoona vaikuttaa siihen, miten ihminen näkee toisen ihmisen. Koska jokainen ihminen on erilainen ja oma persoona, näkevät ihmiset toisensa eri tavalla. Sen takia joku voi nähdä sinut tietynlaisena ja toinen taas toisenlaisena. Se siis johtuu toisen ihmisen omista ajatuksista ja persoonasta.

 

Persoona on jokaisella ihmisellä omanlainen ja ainutlaatuinen. Persoona voi myös kehittyä samalla kun ihminen kasvaa. Persoona tarkoittaa sitä, että ihmisen tunteet, motiivit, arvot ja tavoitteet saavat ihmisen ajattelemaan asioista tietyllä tavalla ja ennen kaikkea toimimaan tietyllä tavalla. Persoonallisuudella tarkoitetaan sekä ihmisen ulkoista toimintaa (toisten näkemä käyttäytyminen) sekä sisäistä kokemusmaailmaa.

Persoonallisuus rakentuu kaiken kaikkiaan näistä asioista:

  • Biologiset tekijät (geeniperimä, temperamentti, aivojen toiminta ja rakenne; perinnölliset sairaudet, elimistön toiminta, kemiallisten aineiden vaikutus)
  • Yksilöpsykologiset tekijät (minäkäsitys, itsetunto, erilaiset uskomukset ja omat tulkinnat, maailmankuva, arvot ja asenteet, psyykkinen itsesäätely
  • Sosiokulttuuriset tekijät (perhe, suku, läheiset ystävät, kiintymyssuhteet, kasvatustyylit; koulu, instituutiot, media, uskonto ja maantieteelliset tekijät)

Eli toisin sanoen persoona koostuu monesta eri asiasta kuten esimerkiksi:

  • asioista, joista pidät ja et pidä
  • asioista, joista haaveilet
  • asioista, joissa olet hyvä
  • asioista, jotka ovat sinulle vaikeita
  • asioista, joita teet
  • asioista, joita olet oppinut läheisiltä ihmisiltä

 

Monille ihmisillä autismi on osa identiteettiä: autismi ei ole tauti tai sairaus, josta pitäisi "parantua” vaan autismin piirteet siis ovat osa persoonaasi kaiken muun lisäksi.

Autismi ei useinkaan näy ulospäin muille, jolloin muut ihmiset voi tulkita käyttäytymistä väärin. Voit lukea lisää tietoa autismista autismiliiton sivuilta.

 

Toivottavasti tästä oli sinulle apua!

- Po1nt koordinaattori Asta / Po1nt.fi

oon lievästi kehitysvammainen