kyssäri

miten autistin vahvuudet näkyy yhteiskunnassa oon lievästi kehitysvammainen miten hyvä oikeudentaju näkyy autismissa

Kommentoi
Näytä vastaukset

Hei politicsman!

Kiitos mielenkiintoisesta keskustelun avauksesta!

Jokainen autismikirjolla oleva ihminen on oma, ainutkertainen yksilönsä, jonka vahvuudet tulevat esille yhteiskunnan toimintaan osallistumisessa eri tavalla.

Jos ihmisen kiinnostuksen kohteet liittyvät yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, voi hän käydä keskustelua eri tavoin, esim. kirjoittamalla mielipidekirjoituksia kiinnostuksen kohteestaan. Tarkka ja perusteltu tieto auttaa päätöksentekijöitä harkittujen ja viisaiden päätösten tekemisessä. Kuka tahansa, myös autismikirjolla oleva ihminen voi myös itse hakeutua erilaisiin vaikuttamistilanteisiin, kuten luottamustoimiin järjestöissä tai asettua ehdolle kuntapolitiikassa. Tulevissa kuntavaaleissa voi vaikuttaa helposti myös esittämällä kysymyksiä ja mielipiteitä itselle tärkeistä asioista oman alueen ehdokkaille. Monissa kunnissa on myös erilaisia kansalaisraateja tai muita osallisuutta edistäviä foorumeita.

Yhteiskuntaan voi osallistua myös vaikkapa vapaaehtoistehtäviä tekemällä. Mielekäs ja itseä kiinnostava vapaaehtoistehtävä rikastuttaa sekä omaa arkea, että tuottaa hyvää mieltä lähiympäristöön. Vapaaehtoistehtäviä voi löytää erilaisista järjestöistä tai vaikka https://vapaaehtoistyo.fi/-sivuston kautta.

Osa autismikirjolla olevista ihmisistä haluaa edistää erityisesti autismikirjon ihmisten hyvään arkeen ja yhdenvertaiseen kohteluun liittyviä asioita tai kaipaa yhteyttä vertaisiin. Autismiliitto ja sen paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden. Autismiliiton neuvontapalvelusta voit saada myös tarkempia vastauksia ja keskustelukumppanin autismikirjoon liittyvissä kysymyksissä: https://www.autismiliitto.fi/toimintaa_ja_tukea/neuvontapalvelu.

Toinen kysymyksesi liittyi autismiin ja hyvään oikeudentajuun. Se voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että arvostaa ja haluaa noudattaa tarkasti yhteiskunnan sääntöjä ja lakeja, oppilaitoksen järjestyssääntöjä tai omien läheisten kanssa sovittuja arjen sääntöjä. Hyvä oikeudentajusta on hyödyllinen asia. Joskus kuitenkin eri tahojen asettamissa säännöissä on ristiriitaisuutta, mikä voi aiheuttaa pulmia päätöksenteossa; miten toimia oikein sääntöjen valossa. Näissä tilanteissa tarvitaan joustavuutta ja harkintaa, sekä asioiden katsomista kaikkien osapuolten näkökulmista.
Terveisin Nuortenelämä Piia