Kertooko terveydenhoitaja/psykologi viiltelystä vanhemmille?

Kertooko terveydenhoitaja/psykologi vanhemmille viiltelystä? Voiko kertos ilman lupaani?

Eli olen 17v. Alle vuoden päästä 18v.

Milloin menee vaitiolovelvollisuusen raja?

Kommentoi
Näytä vastaukset

Nuortenelämä.fi vastaa

Hei!

Kiitos kysymyksestäsi. Hienoa, että otat selvää sinua mietityttävistä asioista.

Valviran sivuilla sanotaan asiasta näin:

”Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Lääkäri tai muut ammattihenkilöt arvioivat hoitokysymyksissä lapsen tai nuoren kehittyneisyyden.”

Yleensä ikäisesi katsotaan olevan kykenevä päättämään hoidostaan. Terveydenhuollon ammattilaiset eivät tällöin siis saa kertoa vanhemmillesi viiltelystäsi ilman lupaasi. Jos et halua, että käynnistäsi tai viiltelystä kerrotaan vanhemmillesi, kannattaa sinun ottaa se puheeksi terveydenhoitajan/psykologin kanssa. He varmasti ymmärtävät.

Voit lukea vaitiolovelvollisuudesta (salassapitovelvollisuudesta) lisää Valviran sivuilla.

Tsemppiä ja mukavaa viikonloppua!

Lämpimin terveisin, Riina | Nuortenelämä.fi

Hei,

Täydennyksenä vielä Nuorten elämän vastaukseen: vaitiolovelvollisuuden raja kulkee siinä, onko sinun terveytesi, turvallisuutesi tai kehityksesi vaarantunut. Jos viiltely on ollut satunnaista ja jo päättynyt, asia voi pysyä sinun ja ammattilaisen välisenä. Jos sen sijaan viiltely on jatkuvaa, siihen liittyy selvästi kohonnut riski myös muuhun itsetuhoiseen toimintaan. Silloin terveydenhuollon ammattilaisella voi herätä huoli sinun turvallisuudestasi, jolloin hän on lastensuojelulain mukaan velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksen voi tehdä kertomatta siitä vanhemmille, mutta usein tällaisessa tilanteessa on parempi ottaa vanhemmat ajoissa mukaan, kuin että he kuulevat asiasta vasta lastensuojeluviranomaisilta.


Viiltely on yleensä yksi tapa purkaa voimakasta pahaa oloa. Useimmiten vanhemmat haluaisivat tietää nuoren pahasta olosta voidakseen auttaa häntä. Oletko varma, etteivät omat vanhempasi kuitenkin osaisi olla sinulle avuksi? Olethan ainakin harkinnut asiaa?


Lämpimin terveisin ja parempaa vointia toivottaen

Nuorisolääkäri


Hei! 

Kiitos täydennyksestä nimimerkki Nuorisolääkäri. Ja siinäkin tapauksessa, kun huoli nuoresta herää ja ammattilaisen on tehtävä lastensuojeluilmoitus, keskustelee hän siitä ensin nuoren kanssa. Ilmoitusta ei siis tehdä nuoren tietämättä asiasta. 

Terveisin, Riina