Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa, nämä palvelut eri puolilla Suomea ovat apunasi:

Oppivelvollisuus

Suomessa vallitsee lakiin perustuva oppivelvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisen lapsen on suoritettava peruskouluopinnot ja toisen asteen tutkinto (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Suomalainen peruskoulu on tunnettu maailmalla. Suomessa lähes kaikki lapset saavat peruskoulun päättötodistuksen. Vastuu lapsen koulunkäynnistä on huoltajalla. Hänen täytyy huolehtia siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritetuksi. Jos huoltaja ei hoida tehtäväänsä, hänet voidaan tuomita jopa sakkoihin.

Perusopetuksen järjestää kunta. Kunta myös osoittaa oppivelvolliselle peruskoulun, jossa hänen tulee käydä. Koulua on joissakin tapauksissa mahdollista vaihtaa, mutta automaattista oikeutta koulunvaihtoon ei ole, ellei syynä ole esimerkiksi perheen muutto. Tässä tapauksessa koulu saattaa vaihtua.

Peruskoulun voi suorittaa myös käymättä varsinaista koulua, sillä Suomessa ei ole koulupakkoa. Oppivelvollisuuden sisältö on joka tapauksessa suoritettava, huolimatta opiskelutavasta. Peruskoulun oppimäärän voi suorittaa esimerkiksi kotiopetuksena. Tällöin huoltajalla on vastuu opetuksen järjestämisestä ja oppimateriaalin hankinnasta. Kotiopetuksessa opiskeleva ei ole myöskään oikeutettu maksuttomaan kouluruokailuun, kouluterveydenhuoltoon tai muihin etuuksiin, joita kunta peruskoulun oppilaille tarjoaa.

Toisinaan perhe muuttaa ulkomaille lasten ollessa vielä peruskouluiässä. Vanhempien on tällöinkin huolehdittava lasten opinnoista. Ulkomailla on paikasta riippuen valittavissa esimerkiksi paikallinen koulu, kansainvälinen koulu, ulkomailla toimiva suomalainen peruskoulu tai kotiopetus.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta voit luke lisää oppivelvollisuudesta.

 

Saat lisää tietoa ja neuvontaa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista. Etsi lähin palvelusi Ihmiset & osoitteet -valikon kautta.

Voit jakaa omat ajatuksesi ja kommenttisi aiheesta, hyödyntäen alla olevaa kenttää.

Sivu päivitetty viimeksi 24.2.2021.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
To, 10/03/2019 - 16:40
Tämä on hyvä tieto.
Pe, 10/26/2018 - 09:37
juhla on
Su, 03/11/2018 - 13:44
Kuka päättä suomen lakiin liittyvistä asioita?
Ke, 03/14/2018 - 12:18
Hei! Eduskunta säätää Suomen lait ja se tapahtuu täysistunnossa. Eduskunnalle tulee käsiteltäväksi lakiehdotuksia hallituksen esityksenä, kansalaisaloitteena tai kansanedustajan tekemänä lakialoitteena. Voit lukea lisää lakien säätämisestä ja täysistunnosta osoitteessa eduskunta.fi.
T. Riina