Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon alkaa

19.02.2018

Yhteishaku ammatillisen koulutukseen ja lukioon alkaa tiistaina 20.2 ja päättyy tiistaina 13.3. klo 15. Yhteishaussa on tänä keväänä tarjolla noin 79 800 aloituspaikkaa. Opiskelemaan haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi. Myös tieto tarjolla olevista koulutuksista ja ohjeet hakemiseen löytyvät Opintopolusta.

Yhteishaussa on tarjolla tänä keväänä noin 79 800 aloituspaikkaa, joista 41 900 ammatillisessa koulutuksessa ja 37 900 lukiokoulutuksessa. Viime keväänä aloituspaikkoja oli 82 100, joista 44 300 ammatillisessa ja 37 800 lukiokoulutuksessa. Ruotsinkielisessä koulutuksessa aloituspaikoista 1 850 on ammatillisessa koulutuksessa ja 2 700 lukioissa.

Ammatillisessa koulutuksessa eniten aloituspaikkoja on tarjolla sosiaali- ja terveysalalla (5 400), liiketalouden ja kaupan alalla (4 600), ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa (4 200) sekä arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla (3 900). Ammatillisen koulutuksen kaikista aloituspaikoista noin 5 000 (viime vuonna 6 200) on varattu lukion suorittaneille.
Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille. Yhteishaussa ei voi hakea ammatilliseen koulutukseen, jos hakija on jo aiemmin suorittanut ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Tutkinnon jo suorittaneet voivat hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa. Oppilaitokset päättävät itse jatkuvan haun hakuaikatauluista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista.

Yhteishaun ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteisiin on tehty muutoksia osana ammatillisen koulutuksen reformia. Valintaperusteet ja ohjeet hakemiseen löytyvät Opintopolku.fi-palvelusta.

Haku erityisoppilaitoksiin alkaa 14.3.

Heti yhteishaun jälkeen käynnistyy haku vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Haku alkaa 14.3. ja päättyy 4.4. Erityisoppilaitosten yhteisessä haussa haki viime vuonna noin 3 100 hakijaa.
Haku on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat tukea vaikean oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden takia. Haussa ovat mukana vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus.
Haettavana on noin 2 000 aloituspaikkaa, joista noin 1 000 on vaativana erityisenä tukena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin. Haettavana on myös noin 560 aloituspaikkaa erityisen tuen perusteella järjestettävään VALMA-koulutukseen ja noin 400 työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen. Aloituspaikoista noin 50 on ruotsinkielisessä koulutuksessa.

Valintaperusteista saa tietoja Opintopolusta. Oppilaitokset järjestävät haastatteluja hakijoille kevään aikana. Lisätietoja saa suoraan oppilaitoksista.

Valintojen tulokset julkaistaan kesäkuussa

Oppilaitokset julkaisevat sekä yhteishaun että erityisoppilaitosten haun opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 14.6.

Opetushallitus lähettää kaikille ilman opiskelupaikkaa jääneille kirjeen, jossa kerrotaan valintojen tulokset. Hakija saa opiskelijavalinnan tulokset myös sähköpostilla, jos on antanut hakulomakkeella sähköpostiosoitteensa.
Ammatillisen koulutuksen vapaaksi jääneitä paikkoja voi hakea jatkuvan haun kautta. Lukion vapaita paikkoja haetaan lukiokoulutuksen lisähaussa. Opintopolusta löytyy lisätietoa vapaista opiskelupaikoista.

Opintopolun neuvonta auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä

Opintopolun hakuneuvonta auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä hakuaikana arkisin klo 9.30–13, hakuajan viimeisenä päivänä klo 9‒15.00. Hakuajan ulkopuolella neuvonta on avoinna tiistaista torstaihin klo 9.30–13.

Neuvonnan yhteystiedot:
puh. 029 533 1010
neuvonta@opintopolku.fi

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.