Vuoden lapsuusteko 2014 -tunnustuspalkinto on jaettu

12.05.2014

Lapsuudentutkimuksen seura ry. on myöntänyt Vuoden lapsuusteko 2014 -tunnustuspalkinnon espoolaiselle nuorelle, Anna Rukolle, merkittävästä kansalaisvaikuttamisesta ja yhteisöllisestä vastuunotosta. Anna Rukko on toteuttanut mittavan keräyksen HUS:n Uuden lastensairaalan hyväksi itsetekemiään koruja myymällä. Keräyksen tavoitteena on koota 50 000€ yhtä sairaalahuonetta varten. Tavoitteesta on tällä hetkellä koossa reilusti yli puolet.

Palkittava Anna Rukko toimii aktiivisesti tärkeän ja henkilökohtaisista kokemuksista lähtevän asian eteen. Hän on toimija, jonka yhteiskunta virallisesti katsoo vielä monessa asiassa ’vastuunkantokyvyttömäksi’ alaikäiseksi. Hänen pitkäjänteinen toimintansa Uuden lastensairaalan hyväksi on kuitenkin huikea osoitus nuoren yhteisöllisestä vastuunotosta ja vaikuttamisesta. Anna Rukko on toteuttanut toimintaansa kädentaitojensa avulla, koruja tekemällä ja samalla luovasti sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen (www.facebook.com ’Annan korut Uuden Lastensairaalan hyväksi’). Hän on saanut hankkeellaan näkyvyyttä erilaisissa medioissa ja toimii näin esimerkkinä kansalaisvaikuttamisesta kaikenikäisille. Anna Rukon toiminta on yksi ajankohtainen, joskin poikkeuksellinen, esimerkki siitä, miten nuoret voivat vaikuttaa heille itselleen tärkeisiin asioihin yhteiskunnallisesti. Uuden lastensairaalan rahoituksesta ja siihen liittyvästä yksityisten lahjoitusten keräämisestä on käyty vilkasta yhteiskunnallista keskustelua.

Seura ei palkinnolla ota kantaa lastensairaalan rahoitusperustaan, mutta haluaa kunnioittaa Anna Rukon antamaa esimerkkiä nuoren ihmisen kansalaisvaikuttamisesta. Palkittavalle luovutettiin palkinnoksi 12 –vuotiaan Juho Tornbergin maalaus ”Lentoon nouseva lintu”. Maalaus on tehty Oulun taidekoulun oppilastyönä.

Toista kertaa jaettavaan Vuoden lapsuusteko  –tunnustuspalkintoon tuli määräaikaan mennessä kuusi ehdotusta. Palkittavasta päätti Lapsuudentutkimuksen seuran palkintolautakunta: yliopistotutkija Maarit Alasuutari, tutkijatohtori Johanna Kiili, yliopistonopettaja Marleena Mustola ja yliopistotutkija Niina Rutanen. Palkinnon taustaa: http://www.lapsuudentutkimus.fi/toiminta/tunnustuspalkinto

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.