Valtakunnallinen demokratiapäivä 17.10.2013

25.08.2013

Suomen Kuntaliitto lanseeraa yhdessä oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa valtakunnallisen Demokratiapäivän 17. lokakuuta. Päivä on osa Europaan neuvoston euroopanlaajuista Demokratiaviikkoa (viikko 42), jota on järjestetty vuosittain lokakuun 15. päivän tietämillä.

Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja avattiin allekirjoitettavaksi 15.10.1985. Suomessa eduskunta on ratifioinut peruskirjan, ja se on ollut lain tasoisena säädöksenä voimassa lokakuusta 1991.  Se on ensimmäinen kansainvälisesti sitova sopimus, joka määrittelee kuntien ja niiden valtuustojen sekä valtion välisiä suhteita. Euroopan neuvosto on päättänyt juhlistaa tuota lokakuun viikkoa (14.-20.10.2013) paikallisdemokratian viikkona vuosittain. Se kehottaa kuntia ja maakuntia osaltaan osallistumaan paikallisdemokratian merkityksen kannalta tärkeään tapahtumaan, ja järjestämään omia tilaisuuksiaan tuolloin.

Tämän vuoden teema on ”Active citizenship: voting, sharing, participating” (aktiivinen kansalaisuus: äänestäminen, jakaminen, osallistuminen). Vuoden 2013 Demokratiapäivä järjestetään 17.10. Kuntatalolla Helsingissä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki etukäteen ilmoittautuneet, kuntien viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä kansalaisjärjestötoimijoihin.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen (viim. 10.10.) sekä lisätietoja www.kunnat.net/demokratiapaiva
Mukaan mahtuu 200 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.