Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi on avattu

03.02.2015

Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi) on maksuton kaksikielinen palvelu, jonka pilotointi ja testaus käynnistyivät tammikuussa 2015. Palvelua testataan maaliskuun alkuun asti. Tuona aikana palvelua hyödynnetään pilottiorganisaatioissa nuorten mielipiteiden kuulemisessa ja ideoiden keräämisessä. Laajemmin vaikuttamispalvelu lanseerataan maaliskuusta lähtien.
 
Matalan kynnyksen vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi on väline niin paikalliseen kuin valtakunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. On tärkeää, että kaikille nuorille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa, osallistua päätöksentekoon ja saada ideansa näkyviksi. Vaikuttamispalvelu on osa oikeusministeriön demokratiapalveluita: www.demokratia.fi.
 
Vaikuttamispalvelussa voi kirjoittaa, kommentoida ja kannattaa ideoita. Idean kirjoittaja päättää idean eteenpäin viemisestä, organisaatioiden yhteyshenkilöt ovat nuoren tukena.
 
Nuorten mielipiteiden kuuleminen

Nuortenideat.fi mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen kyselyiden, gallupien ja keskustelujen avulla. Nuortenideat.fi tarjoaa kunnille, kouluille, järjestöille ja muille toimijoille helpon tavan kuulla ja osallistaa nuoria päätöksentekoon asuinpaikasta riippumatta. Vaikuttamispalvelu toimii myös demokratiakasvatuksen välineenä.
 
Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita, joten heidän mielipiteensä ja ajatuksensa on tärkeä saada näkyviksi.
 
Lisätietoja

Nuortenideat.fi:n kehittämistyön eri vaiheissa on ollut mukana laajasti nuoria ja nuorisoalan toimijoita. Kehittämistyöstä ovat vastanneet oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Koordinaatti toimii vaikuttamispalvelun valtakunnallisena koordinoijana ja tukipalveluna.
 
Suunnittelija Merja-Maaria Oinas
Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
PL 66, 90015 Oulun kaupunki
Puhelin: 044 703 8303, sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
 
Projektipäällikkö Anneli Salomaa (palvelun pilotointi)
Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö
PL 25, 00023 VN
Puhelin: 029 515 0164, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi       

1 Kommentti
Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.
Ma, 02/09/2015 - 09:59
Mahtavaa, että pitkä uurastus uuden palvelun parissa on nyt tässä vaiheessa, että se on avattu. Nyt siis vielä palvelun pilotointia ja laajempi käyttöönotto reilun kuukauden kuluttua. On ollut mukava olla yksi henkilö uuden palvelun suunnitteluprosessissa.