Tietoturva Nuortenelämä.fi-palvelussa

28.10.2020
Luottamuksellisuus ja tietoturva Nuortenelämä.fi:ssä

Nuortenelämä.fi-palvelussa sinun on mahdollista ottaa yhteyttä nimettömänä ja kertomatta henkilötietoja itsestäsi. Emme kerää palvelua käyttävistä nuorista mitään henkilötietoja. Jos ilmoitat henkilötietojasi julkisesti Nuortenelämä.fi-verkkosivuston sivuilla, moderoimme viestistä henkilötiedot pois turvallisuussyistä. 

Ilmoittamiasi tietoja itsestäsi hyödynnetään ainoastaan Nuortenelämä.fi-palvelussa, kun työntekijä kohtaa sinut ja tilanteesi. Nuortenelämä.fi-palvelussa työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Poikkeuksena tilanteet, joissa ilmoitusvelvollisuus ohittaa salassapitovelvollisuuden. Työntekijällä on ilmoitusvelvollisuus tilanteissa, joissa Nuortenelämä.fi-chatin keskustelun aikana tai Kysyttävää-palstan viestin perusteella ilmenee lastensuojelullinen huoli, seksuaalirikos tai muu nuoren henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos tai hätätilanne. Tällöin meidän tulee olla keskustelutietoihin tai nuoren viestiin perustuen yhteydessä hätäkeskukseen, lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin. Yhteyttä ottavien IP-osoite näkyy työntekijöillemme, mutta emme saa IP-osoitteen perusteella yhteydenottajan tietoja tai yhteystietoja. Välitämme tarvittaessa poliisille yhteydenottajan IP-osoitteen varmistaaksemme, että nuori saa varmasti apua. Tällaisissa tilanteissa pyrimme avoimuuteen ja yhteistyöhön nuoren kanssa. 

Chatissa käytyjä keskusteluja, keskusteluista annettuja palautteita ja Kysyttävää-palstan kysymyksiä vastauksineen voidaan hyödyntää palvelun kehittämistyössä siten, etteivät yhteydenottaja ja työntekijä ole tunnistettavissa. 
Nuortenelämä.fi-chat

Keskustelut ovat chatissa luottamuksellisia ja kahdenkeskisiä. Nuortenelämä.fi-chatissa käydyt keskustelut jäävät sinun ja työntekijän väliseksi (paitsi aiemmin mainituissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa työntekijän ilmoitusvelvollisuus ohittaa salassapitovelvollisuuden). Keskustelut käydään suojatussa yhteydessä. Emme kerää talteen Nuortenelämä.fi-chatin käyttäjistä mitään henkilötietoja. Keskustelut tallentuvat salatusti lokitietoihin, josta ne poistetaan säännöllisesti.

Kysyttävää-palsta

Kysyttävää-palstalla on mahdollista esittää kysymykset yksityisesti tai julkisesti. Julkiset kysymykset ja vastaukset ovat kaikkien luettavissa. Yksityiset viestit eivät näy palstalla. Viestiä lähettäessä tulee antaa nimimerkki ja otsikko sekä valita ikäryhmä, sukupuoli, paikkakunta ja aihealue. Paikkakunta ja sukupuoli näkyvät ainoastaan ylläpidolle. Taustatietojen tarkoituksena on auttaa työntekijää vastaamaan nuorten kysymyksiin mahdollisimman hyvin. Mikäli kysymys lähetetään yksityisenä, tulee yhteydenottajan antaa sähköpostiosoite, johon hän haluaa vastauksen kysymykseensä. Sähköpostiosoitteen näkee vain ylläpito. Ylläpidon työntekijöillä ei ole oikeutta levittää nuorten yhteystietoja eteenpäin. Sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan vastauksen lähettämiseen. 

Lue lisää Nuortenelämä.fi-palvelun tietoturvasta ja käyttöehdoista.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.