Stop someviha! Ethän tee näitä asioita väärin netissä?

22.02.2018

Stop someviha! -videotyöpajassa pohdittiin aluksi yhdessä sitä, millä tavalla esimerkiksi vihapuhe, perättömät huhut, valemediat tai kiusaaminen tavallisimmin näyttäytyvät nuorten elämässä. Lisäksi pohdittiin, miten asiattomaan kohteluun kannattaisi reagoida.

Mitä asioita teet väärin netissä?

Nuorten lukuisista esimerkeistä valikoitui viisi keskeisintä asiaa, jotka usein tehdään väärin netissä. Video käsikirjoitettiin, näyteltiin, kuvattiin ja editoitiin työpajan aikana. Valveen elokuvakoulun ohjaajat ja olivat nuorten apuna videon tekemisessä. Missä asiossa tulisi toimia toisin netissä, ettei riko lakia tai loukkaa toisia? Tätä asiaa olisi kaikkien tärkeä pohtia!

Erityisesti aikuisten, jotka usein näyttävät unohtavan hyvät käyttäytymistavat netissä ja toimivat usein ikävämmin kuin nuoret. Teemaa päädyttiin esittelemään siitä näkökulmasta, että aikuisia tulisi muistuttaa hyvistä käyttäytymistavoista ja toisen huomioon ottamisesta netissä.

Katso video YouTubesta! #stopsomeviha #mediataitoviikko #nuortenelämä

 

Hyvä porukka, fiilis ja ilmapiiri

Palautteen perusteella kaikille osallistujille jäi tosi hyvä fiilis työpajasta. Ryhmähenki oli hyvä ja yhdessä ideoimisesta ja tekemisestä tuli kiitosta. Pidettiin siitä, että käytetty laitteisto oli ammattimainen ja toimi hyvin. Uutena asiana tuli osalle kuvakulmien ja editoinnin harjoitteleminen.

Ainoana huonona asiana tuli palautteessa esiin vain ajanpuute, sillä aikataulu oli hyvin tiukka (4h). Videosta olisi voinut saada viimeistellymmän, jos aikaa olisi ollut enemmän. Lisäksi toiveena olisi ollut enemmän rekvisiittaa, sillä osallistujat päätyivät tekemään näytellyn videon.

Tällaista toimintaa suositeltiin muillekin ja aihetta pidettiin tärkeänä!

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti järjesti Mediataitoviikolla 2018 videotyöpajan nuorille yhteistyössä Valveen elokuvakoulun kanssa. Työpaja järjestettiin Oulussa ja osallistujia oli yhteensä kuusi henkilöä. Osallistujat olivat iältään 15–22-vuotiaita.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.