15–25-vuotiaiden nuorten kokemukset sextingistä

09.05.2016

”Ehkä pieni pelko takaraivossa, kun on lähettänyt itsestään vähän paljastavampaa materiaalia.”

Lapin yliopiston mediakasvatuksen opiskelijat Susanna Korkala ja Jutta Virta ovat selvittäneet 15-25-vuotiaiden suomalaisten nuorten kokemuksia sextingistä. Sextingillä tarkoitetaan seksuaalissävytteisten tekstiviestien, kuvien ja videoiden tuottamista ja levittämistä yksityisesti teknologian välityksellä. Aiheen tuntemattomuuden vuoksi sextingiä pidetään yhä tabuna. Tästä huolimatta sextingin suosio on kasvanut viime vuosien aikana erityisesti nuorten keskuudessa, mutta Suomessa aihetta on tutkittu vasta vähän.

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miksi mediassa kauhisteltu aihe kasvattaa yhä suosiotaan – onko sexting todella niin pelottavaa kuin yleisesti annetaan ymmärtää? Asiaa kysyttiin suoraan nuorilta verkkokyselyllä, jota jaettiin muun muassa Nuortenelämä.fi-verkkopalvelun sosiaalisen median kanavilla. Vastauksia pyydettiin 15–25-vuotiailta nuorilta.

Tutkimustulosten mukaan sextingiä harrastetaan pääsääntöisesti erilaisten pikaviestinten, kuten WhatsAppin, Snapchatin tai Facebookin, kautta. Sextingiä harrastettiin useimmiten parisuhteessa ja avo- tai avioliitossa, kun haluttiin esimerkiksi lievittää ikävää parisuhteen toisen osapuolen ollessa kaukana. Sextingillä haluttiin myös piristää parisuhdetta ja seksielämää. Sexting helpotti seksistä puhumista parisuhteissa; erään vastaajan mukaan omat haaveet ja toiveet oli helpompaa tuoda esiin kirjoitetussa muodossa. Toisaalta osa vastaajista ei osannut kertoa tarkempaa syytä sextingin harrastamiselle, sillä he pitivät sextingiä täysin arkisena ja normaalina seksuaalisen itseilmaisun muotona. Suurin osa vastaajista piti sextingiä positiivisena asiana, ja aikoi todennäköisesti harrastaa sitä myös jatkossa.

Julkisessa keskustelussa sextingiin liitetään usein uhkakuvia, kuten kostoporno ja painostuksen alla toimiminen. Tutkimuksessamme yksikään vastaaja ei kertonut joutuneensa kostopornon uhriksi. Vastaavasti vain yksi vastaaja 26:sta kertoi suostuneensa sextingiin painostuksen vuoksi. Kyseisen vastaajan kokemukset sextingistä olivatkin todella negatiivisia; hän liitti sextingiin pelkästään negatiivisia tunteita, katui sextingiä eikä aikonut harrastaa sitä enää tulevaisuudessa. Myös aiemmissa ulkomaisissa tutkimuksissa on todettu, että sextingin harrastaminen pakotettuna tuottaa todennäköisimmin negatiivisia seuraamuksia.

69 % tutkimuksemme vastaajista ei katunut sextingin harrastamista. Loput vastaajat kertoivat katuneensa sextingin harrastamista useimmiten siitä syystä, että yksityisten viestien pelättiin leviävän. Luottamus toiseen osapuoleen oli syystä tai toisesta kadonnut. Lisäksi vastaajia pelotti, että yksityinen viesti päätyy vahingossa jollekin muulle, kuin sille, jolle se oli tarkoitettu.

Tutkimuksemme perusteella sexting on luonnollinen ja normaali asia, jota ei tarvitse pelätä. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että sextingiin, kuten muuhunkaan seksuaaliseen kanssakäymiseen, ei tarvitse osallistua vasten tahtoaan. Sosiaaliseen mediaan lisätty viesti, kuva tai video ei poistu verkosta välttämättä koskaan, vaikka itse sovellus ei keskusteluhistoriaa tallentaisikaan. Kannattaa siis varmistaa, että sextingin toinen osapuoli on luottamuksesi arvoinen. Muistathan myös oman vastuusi! Parhaimmillaan sexting on voimauttava kokemus, joka tukee yksilön seksuaalisuutta ja vahvistaa mahdollista parisuhdetta. Sextingiä harrastettaessa tulee tiedostaa siihen liittyvät riskit, luoda yhteiset pelisäännöt ja toimia niiden mukaan – nämä toimivat ehkäisynä ikäville seuraamuksille.

Pro gradu -tutkimus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62360.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.