SEX, BODY & RIGHTS -luento

25.10.2019

Luento on osallistujilleen maksuton ja se on suunnattu kaikille seksuaalikasvatuksesta kiinnostuneille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin koordinoiman Turvallinen Oulu -hankkeen kanssa.

Luennolla pohditaan seksuaalikasvatuksen merkitystä ja mahdollisuuksia toimia seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistajana sekä asioita, joita on huomioitava ennen seksuaalikasvatukseen ryhtymistä. Seksuaalikasvatuksen mahdollisuuksia ennaltaehkäistä väkivaltaa käsitellään myös.

  • Tuokio on osallistava ja keskusteleva.
  • Luennoitsijana toimii Susanna Ruuhilahti, Suomen RFSU:n seksuaaliterveyden asiantuntija. Ruuhilahti on kätilö, Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS) ja tietokirjailija. Ruuhilahdella on pitkä kokemus seksuaalikasvatuksesta sekä seksuaalikasvattajien kouluttamisesta. Hän on erikoistunut seksuaalisen väkivallan ja lähisuhdeväkivallan kysymyksiin. Hän tekee asiakastyötä yksilö- ja ryhmätasolla, kouluttaa ja on kirjoittanut työhönsä liittyvistä aiheista artikkeleita ja kirjoja.

Suomen RFSU on tuottanut 13-15 -vuotiaiden ja 16-22 -vuotiaiden seksuaalikasvatuksen tueksi maksuttomasti käyttöön otettavan materiaalin, joka julkaistaan viikolla 48. Materiaalia voivat hyödyntää niin opettajat, ohjaajat kuin yksilötyöntekijät työssään.
Suomen RFSU:n tuottama materiaali pyrkii edistämään osallistujien seksuaalista hyvinvointia sekä lisätä kohderyhmän tietoja ja taitoja seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Aineisto pyrkii haastamaan, purkamaan ja kyseenalaistamaan normeja ja stereotypioita, jotka estävät ihmisten kokemuksia omasta itsestä hyvänä ja arvokkaana ihmisenä.

  • Materiaalissa seksuaalisuus nähdään positiivisena voimavarana, jota tukemalla, voidaan edistää sekä kokonaisvaltaista terveyttä että hyvinvointia. Seksuaalikasvatus nähdään dialogisena ja kohtaantuvana. Tällainen seksuaalikasvatus vaatii kasvattajalta taitoa, tietoa ja herkkyyttä ha-vainnoida ohjattavaa ryhmää: on oltava herkillä sen kanssa, miten ohjattavat aiheeseen suhtautuvat, millaisia tuntemuksia ja kenties muistoja vaikeistakin kokemuksista ne herättävät.
  • RFSU:n vision mukaisesti tämä materiaali pyrkii edistämään seksuaalioikeuksien toteutumista, jokaisen oikeutta olla ja ilmaista itseään, vapautta valita ja nauttia omasta seksuaalisuudestaan.
  • Ennen materiaalin luomista on käyty keskusteluja nuorten aikuisten kanssa aiheista ja asioista, joista he olisivat toivoneet saaneensa tietoa ja tilaisuuksia keskustella vertaistensa kanssa.

Tilaisuuteen mahtuu 150 ensin ilmoittautunutta. Sitovat ilmoittautumiset 5.12.2019 mennessä: https://fi.surveymonkey.com/r/L8T9M25.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.