Sateenkaarinuoruus on monivärinen ja moniulotteinen - tutkimus julkaistu

28.05.2014

– Oli hassua, miten meidän elämä oli normien haastamista ja muiden silmissä erilaista, vaikka me elettiin vain tavallista arkea yhdessä, kirjoittaa 1993 syntynyt vastaaja Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -keruussa. Keruun aineistosta muodostuu monivärinen kuva sateenkaarinuoruudesta Suomessa etenkin 1990-luvulta alkaen.

Suomessa laajuudeltaan ainutlaatuiseen Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -keruuseen saatiin 132 vastausta. Enemmistö vastaajista on nuoria tai nuoria aikuisia, mutta joukossa on myös yli 70-vuotiaita, jotka kertovat nuoruudesta aikana, jolloin homoseksuaalisuudesta, saati sukupuolen moninaisuudesta ei puhuttu julkisuudessa lainkaan.

Vastauksissa näkyvät sekä eri seksuaaliset suuntautumiset, kuten homoseksuaalisuus ja biseksuaalisuus, että seksuaalisuuden kokemisen kirjoa, kuten kuvauksia aseksuaalisuudesta. Kirjoituksissa tulevat esiin monenlaiset tavat haastaa sukupuolinormeja esimerkiksi transsukupuolisuuden, muunsukupuolisuuden tai queer-sukupuolikokemuksen kautta. Teemat myös yhdistyvät, kun esimerkiksi moni homoseksuaalisuudesta kirjoittava myös pohtii sukupuoltaan.

Kirjoitukset ovat myös muodoltaan moninaisia. Osa kirjoituksista on kuvauksia oman itsen löytämisestä ja siihen liittyvistä erilaisista vaiheista, osa kuvaa yksittäisiä nuoruuden tapahtumia. Muutama etenkin nuorista kirjoittajista kuvaa kokemuksiaan runoina.

Monissa kirjoituksissa näkyy seksuaalisuudesta ja sukupuolesta käydyn julkisen keskustelun merkitys. Tasa-arvoista avioliittolakia ajava Tahdon-kampanja, sukupuoltaan korjannut entinen kirkkoherra Marja-Sisko Aalto ja Fucking Åmål -elokuva ovat vaikuttaneet eri-ikäisten käsityksiin sateenkaarielämästä. Moni myös kertoo vaikeudesta tunnistaa itseään julkisuudessa näkyvistä homoseksuaalisuuden kuvista.

Sateenkaarevuus ei ole nuorten elämässä erillinen saareke, vaikka seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli eivät määritäkään kaikkea. Kirjoituksissa näkyvät sateenkaari-ihmisten kohtaamiset yhteiskunnan kanssa esimerkiksi kertomuksissa, joissa kuvataan sitä, miten vähän tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä on saanut koulussa. Moni myös pohtii, miten puhua vaikkapa perheensä kanssa sukupuolen kokemuksestaan, jolle ei itselläkään ole välttämättä sanoja.

Asenteet seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta kohtaan tunnistetaan hyvin nuorena ja muiden antamat lokerot tuntuvat usein ahtailta. Vaikka tiedon saaminen ja omien tunteiden nimeäminen voi olla tärkeää, moni myös toteaa olevansa onnellisin määritelmien ulkopuolella:

– Mä olen sukupuolimatkassa. Nyt ja aina, päättää kirjoituksensa vuonna 1991 syntynyt vastaaja.

Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -keruun järjestivät Nuorisotutkimusseura, Seta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Sateenkaarinuoruutta kuvaavia kirjoituksia voi edelleen lähettää SKS:aan. Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -kirjoituskeruun ohjeet: www.finlit.fi/arkistot/keruut/sateenkaarinuori/.

Lisätiedot: 
Tutkija Riikka Taavetti, p. 020 755 2693, riikka.taavetti@nuorisotutkimus.fi

Lisää tietoa (linkki avautuu uuteen ikkunaan) Nuorisotutkimusseurasta (www.nuorisotutkimusseura.fi), Seta ry:stä (www.seta.fi) ja sen Transtukipisteestä (www.transtukipiste.fi) sekä  Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta (www.finlit.fi). 

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.