Nuorille ja yrityksille uusi mahdollisuus kokeilla oppisopimuskoulutusta Vantaalla

16.06.2014

Vantaan ammattiopisto Varissa on käynnistynyt lukuvuoden kestävä Oppisopimuksen ennakko-jakso. Ennakkojakson avulla alle 25-vuotiaat vailla toisen asteen tutkintoa olevat nuoret voivat löytää itselleen soveltuvan ammatin sekä saada alan koulutuksen oppisopimuskoulutuksen avulla.

Perinteisessä oppisopimuskoulutuksessa opiskelija hankkii työpaikan itse ja hakeutuu oppiso-pimuskoulutukseen. Uuden oppisopimuksen ennakkojakson aikana nuoria tuetaan monin tavoin ja tavoitteena on, että ennakkojakson jälkeen tehdään oppisopimus. 

Ensimmäinen Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso toteutetaan 1.9.–1.12.2014 ja sinne hae-taan 22.8.2014 mennessä. Ennakkojaksoille valitaan yhteensä 40 nuorta. Ennakkojakson ajaksi ei tehdä työsopimusta. 

Seuraavat jaksot käynnistyvät tammikuussa 2015 ja elokuussa 2015. Opiskelijat pääsevät jak-solle joustavasti nuoren tilanteen mukaan. 

Ennakkojakso jakautuu oppilaitoksen ja työssä oppimisen kesken seuraavasti:
• aloitusjakso oppilaitoksessa, kesto noin kuusi viikkoa
• työssä oppimisjakso työpaikalla, kesto noin kolme kuukautta siten, että opiskelija on neljä päivää viikossa työssä ja yhden päivän oppilaitoksessa –rytmi kuten oppisopi-muskoulutuksessa 
• jatko-ohjausjakso oppilaitoksessa, kesto noin kaksi viikkoa, jonka aikana tehdään op-pisopimus tai ohjataan opiskelija muiden työ- tai koulutusmahdollisuuksien pariin.

 

Lue lisää: http://www.vantaa.fi/fi/opetus_ja_kasvatus/ammatillinen_koulutus/vantaan_ammattiopisto_varia/ajankohtaista-arkisto_-_varia/101/0/nuorille_ja_yrityksille_uusi_mahdollisuus_kokeilla_oppisopimuskoulutusta

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.