Nuori Ympäristöosaaja /Ympäristöhuollon ammattitutkinto

11.08.2014

Minulle?
Kiinnostaako ympäristöasiat, kuten kestävä kehitys, kierrätys tai ympäristötekniikka? Jos, niin jatka lukemista! TAKK tarjoaa tänä syksynä erityisesti nuorille aikuisille mahdollisuuden osallistua ympäristöaiheiseen koulutukseen, josta on mahdollista suorittaa ammattitutkinto tai osia siitä.

TAKKiin?
Koulutamme tänä syksynä ympäristöhuoltoalalle erityisesti 20-29 vuotiaita henkilöitä, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Jos sinua kiinnostaa antaa harjoittelupaikka uudelle ympäristöalan toimijalle tai haluat työllistää uuden henkilön, ota yhteyttä! Kerromme lisää koulutuksen antamista hyödyistä organisaatiollesi!

Tavoite

Suorittaa ympäristöhuollon ammattitutkinto tai osia siitä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu 20-29-vuotiaille nuorille aikuisille, jolta puuttuu perusasteen jälkeinen tutkinto (esim. ammatillinen perustutkinto tai yo-tutkinto).

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan hakemuksella, jonka saat kouluttajalta. Hakemuksessa on palautusohjeet. 

Toteutus

Opiskelijalle tehdään henkilökohtaiset opiskelu- ja tutkinnon suorittamissuunnitelmat, joissa huomioidaan hänen aiempi osaaminen.
Valtaosa koulutuksesta on ohjattua etäopiskelua omalla työ- tai harjoittelupaikalla, ja osatehtävistä suoritetaan lähi- ja verkko-opiskeluna. Kaikki tehtävät kytketään mahdollisimman läheisesti todellisiin työtehtäviin. Koulutus sisältää lähiopetusta noin 15–20 päivää, joka jakautuu suorittamissuunnitelmista riippuen noin kahden vuoden aikajaksolle. Keskimäärin opiskelupäiviä on n. 1pv/kk.
Lähipäivien lisäksi opintoihin kuuluu ympäristöalaan liittyviä opintoretkiä, eri alojen asiantuntijoiden luentoja sekä mahdollisuus opiskelijavaihtoon Euroopan alueella.
Opiskelu on sivutoimista. 

Sisältö

• Ympäristöongelmat ja kestävä kehitys (Ympäristönsuojelun perusteet) 
• Jätejakeet ja jätehuollon suunnitteleminen ja toteuttaminen (Kiinteistöjen jätehuolto ja kierrätys) 
• Ympäristöohjelman laadinta (Ympäristöriskien kartoitus) 
• Hajavesijärjestelmän laadinta (Haja-asutusalueiden jätevesihuolto) 
• Vaarallisten jätteiden kanssa toimiminen ( Ongelmajätehuolto)
• Ympäristöneuvonta ( Ympäristöhuollon neuvonta) 
• Yrittäjyys ympäristöalalla (Yrittäjyys)

Voit siis suorittaa joko koko tutkinnon (6 osaa, lue tarkemmin ympäristöhuollon ammattitutkinnon verkkosivuilta) tai vain osia.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.