NORDBUK-tukiohjelma myöntää tukea nuorisoalan järjestöyhteistyöhön ja hankkeisiin.

11.08.2014

NORDBUK-tukiohjelma myöntää tukea nuorisoalan järjestöyhteistyöhön ja hankkeisiin.

Tavoite
Lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea NORDBUKin tärkein tavoite on vahvistaa pohjoismaista identiteettiä. Tavoitteeseen pyritään edistämällä lasten ja nuorten osallistumista toimintaan, joka liittyy kulttuurisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin Pohjoismaissa.

Tukijärjestelmä jakaantuu hanketukeen ja järjestötukeen.

Hanketuki
Lapsi- ja nuorisojärjestöt  ja -ryhmät voivat hakea tukea seminaarien, kurssien, konferenssien ja leirien järjestämiseen sekä julkaisutoimintaan ja muihin vastaaviin hankkeisiin.

Projektiin osallistuvien on oltava alle 30-vuotiaita, ja mukana on oltava järjestöjä tai  -ryhmiä  useammasta maasta tai alueelta.

Järjestötuki
Lapsi- ja nuorisojärjestöt, joissa on jäseniä vähintään kolmesta Pohjoismaasta,  voivat hakea tukea pohjoismaisen järjestöyhteistyön suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tukea voi hakea suunnittelukokousten järjestämiseen, tiedotusmateriaalin tekemiseen ja muuhun vastaavaan.  Suurempiin tapahtumiin ja projekteihin on haettava projektitukea.

Molempia tukia haetaan  sähköisellä hakulomakkeella (englanniksi).

 

Lue lisää: http://www.kulturkontaktnord.org/lang-fi/tukimuodot/nordbuk-tukiohjelma

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.