Mitä haluat kysyttävän nuorten tulevaisuudesta?

08.11.2015

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusverkosto julkaisevat vuosittain nuorten elinoloja kuvaavan Nuorisobarometrin. Vuoden 2016 Nuorisobarometrin teema on Tulevaisuus.

Pyydämme nuorilta apua ja ideoita Tulevaisuus-teemaan sopiviksi kysymyksiksi. Haluamme selvittää nuorten näkemyksiä niin heidän omasta tulevaisuudestaan kuin suomalaisen yhteiskunnan ja maailman tulevaisuudesta yleisemminkin. Kysymykset voivat käsitellä tulevaa niin lyhyemmällä kuin pidemmälläkin aikavälillä. Teemat voivat liittyä esimerkiksi siihen, millaisia pelkoja, riskejä tai unelmia tulevaisuuteen, ympäristöön, työelämään, maahanmuuttoon, globalisaatioon jne. liittyy. Anna mielikuvituksesi lentää, kaikki ehdotukset ovat meille suureksi hyödyksi!
Pyydämme vastauksia 20.11. mennessä. Vastaukset käydään läpi Nuorisotutkimusverkoston kanssa ja kysymykset laaditaan joulukuussa. Kyselyyn voi vastata nimettömänä.

Kyselyyn voit vastata osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/FEF0F753F8E24273.par

Aikaisempiin Nuorisobarometreihin pääsee tutustumaan tästä https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/

Nuorisobarometri toteutetaan puhelinhaastatteluna keväällä 2016 ja kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat nuoret.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.