Lapsiasiavaltuutettu hakee uusia nuoria neuvonantajaryhmäänsä

29.10.2013

Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula hakee uusia jäseniä nuorten neuvonantajaryhmäänsä. Voit hakea ryhmään, jos olet 13–18-vuotias ja sinua kiinnostavat lasten ja nuorten ihmisoikeudet ja niiden edistäminen Suomessa. Ryhmään voi hakea 25.11.2013 mennessä vapaamuotoisella hakukirjeellä. Ohjeet kirjeen tekoon ja lähettämiseen sekä lisätietoa ryhmän toiminnasta löydät osoitteesta www.lapsiasia.fi/nyt/tiedotteet/tiedote/-/view/1866189.

Lapsiasiavaltuutetun nuorten neuvonantajaryhmä (NuoNe) on perustettu syksyllä 2010. Ryhmää täydennetään tänä syksynä 6–8 uudella jäsenellä. Hakijoiden tulisi olla valmiita sitoutumaan toimintaan ainakin yhdeksi lukuvuodeksi. Yhteensä ryhmässä on 16 jäsentä.

Lukuvuoden aikana ryhmä kokoontuu 4–5 kertaa, pääasiassa Jyväskylässä. Myös etäyhteyksien käyttäminen (video, skype, Lync) on mahdollista. Esteettömyys niin erilaisissa liikkumisen kuin viestimisenkin tavoissa otetaan huomioon.

Kokoontumiset ovat muutaman tunnin mittaisia. Keskusteluissa on mukana koko lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökunta. Nuorten matkakulut korvataan eli toiminnasta ei aiheudu osallistujille kuluja.

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen viranomainen, joka vaikuttaa päättäjiin lasten ja nuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä varten lapsiasiavaltuutettu selvittää lasten ja nuorten mielipiteitä ja välittää niitä päättäjille.

Neuvonantajaryhmässä voit perehtyä ja ottaa kantaa erilaisiin lapsiasiavaltuutetun käsittelyssä oleviin asioihin kuten lakiehdotuksiin sekä valtiohallinnon suunnitelmiin. Aiemmat neuvonantajat ovat ottaneet kantaa mm. alkoholimainontaan, opetussuunnitelmauudistukseen sekä lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin kunnassa. Neuvonantajat tapaavat myös päättäjiä kuten ministereitä ja kansanedustajia. Neuvonantajat ovat myös antaneet ohjeita ja neuvoja valtionhallinnon eri toimijoille lasten ja nuorten asioissa.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto valitsee uudet jäsenet hakemusten perusteella marras joulukuun aikana.

Neuvonantajaryhmän valinnoissa painotetaan yhdenvertaisuuden tavoitetta. Ryhmään toivotaan mukaan sekä tyttöjä että poikia, eri kielisistä, kulttuurisista ja muista taustoista tulevia nuoria sekä alueellista edustavuutta.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.