Kysely: omaan kotiin muuttavat nuoret kaipaavat tukea raha-asioissa

18.08.2014

Kotoa pois muuttaneille nuorille suunnatun kyselyn mukaan naisvastaajista 53 prosenttia koki raha-asioiden hoitamisen vaikeimmaksi asiaksi kotoa pois muuttamisessa. Miesten keskuudessa vastaava luku oli 47 prosenttia. Samsungin ja SOS-lapsikylän teettämään Omaelämä-nimiseen kyselyyn vastasi yli 500 iältään 15–22-vuotiasta nuorta. Kysely tehtiin internet-tutkimuksena tutkimusyhtiö Cintin kautta.

Nuorista yli 70 prosenttia oli sitä mieltä, että paras ikä muuttaa pois kotoa oli 18–19-vuotiaana. Useimmat olivat myös muuttaneet juuri tämän ikäisinä. Opiskelujen aloittaminen oli yleisin syy kotoa pois muuttamiselle. Myös halu asua yksin tai seurustelukumppanin kanssa ajoi pois vanhempien helmoista. Vastaajista 13 prosenttia ilmoitti muuttaneensa pois kotoa, koska heillä oli huonot välit vanhempiensa kanssa. Heistä suurin osa oli naisia. 

Naisvastaajista lähes puolet asui seurustelukumppaninsa kanssa, miehistä vain 30 prosenttia. Miehet asuivat useimmiten yksin (53 prosenttia vastaajista). Muita, vähemmän suosittuja asumismuotoja olivat solussa tai kimppakämpässä asuminen.

Raha-asioiden ohella tiedon tarvetta oli yhteiskunnan toiminnasta: 30 prosenttia vastanneista koki, että lisätieto olisi ollut hyödyllistä. Joka viides olisi tarvinnut enemmän tietoa elämäntaitoihin kuten päätöksentekoon tai kielteisten tunteiden käsittelyyn liittyvistä asioista.

70 prosenttia ilmoitti saaneensa vanhemmiltaan taloudellista tukea omaan kotiin muutettuaan. Yli puolet sai vanhemmilta tukea ruokakassin muodossa. Lisäksi 65 prosenttia ilmoitti myös saaneensa keskusteluapua.

Nuorista 8 prosenttia ei kyennyt eikä 29 prosenttia ollut varma, kykenisikö asumaan itsenäisesti ilman vanhempien taloudellista tukea. Vanhemmilta saatu taloudellinen tuki oli kuitenkin keskimäärin varsin pientä. 48 prosenttia ilmoitti saavansa vanhemmiltaan taloudellista tukea alle 50 euroa kuussa. 200–400 euroa kuussa ilmoitti saavansa yhdeksän prosenttia. Heistä enemmistö oli miehiä.

 

Yksinäisyys ja ikävä itsenäisyyden varjopuolina

91 prosenttia naisista ja 84 prosenttia miehistä ilmoitti, että kotoa muuttamisen paras puoli on itsenäisyys. Toisaalta useampi kuin joka viides sanoi kärsivänsä yksinäisyydestä. 15 prosenttia vastaajista kertoi myös ikävöineensä perheenjäseniään tai kotielämiä. Heistä hiukan suurempi osa oli naisia.

Kyselyn mukaan alkoholin käyttö lisääntyi nuorten miesten keskuudessa kotoa pois muuttaessa. Miesvastaajista yhteensä 36 prosenttia ilmoitti alkoholinkäyttönsä lisääntyneen joko paljon tai jonkin verran. Naisten kohdalla vastaava luku oli 23 prosenttia. Vain kahdeksan prosenttia miehistä ilmoitti alkoholinkäyttönsä vähentyneen, naisvastaajista 13 prosenttia.

 

SOS-lapsikylä ja Samsung ovat avanneet myös oman sivustonsa nuorille. Voit tutustua siihen osoitteessa omaelama.net

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.