Kysely nuorille verkossa vaikuttamisesta.

13.08.2014

Kyselyllä halutaan kuulla nuorten ajatuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta verkossa. Tuloksia hyödynnetään “Nuorten kanavan” kehittämisessä, jota koordinoi oikeusministeriö yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Nuorten kanava (työnimi) tulee tarjoamaan nuorille uuden työkalun verkko-osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Kyselyn kohderyhmä ovat nuoret ja tuloksia käytetään kehittämistyön tukena.

Vastaa kyselyyn ja vaikuta (viimeistään 31.8.2014) www.webropolsurveys.com/S/EA89B545858983AF.par

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.