Kysely nuorille verkossa vaikuttamisesta

17.06.2014
Kyselyllä halutaan kuulla nuorten ajatuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta verkossa. Tuloksia hyödynnetään “Nuorten kanavan” kehittämisessä, jota koordinoi oikeusministeriö yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
 
Nuorten kanava (työnimi) tulee tarjoamaan nuorille uuden työkalun verkko-osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Kyselyn kohderyhmä ovat nuoret ja tuloksia käytetään kehittämistyön tukena.
 
Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.