Mitä toimintaa kaipaat, 13–17-vuotias liikuntavammainen nuori?

12.03.2014

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttavat kyselyn liikuntavammaisten ja pitkäaikaissairaiden 13–17-vuotiaiden nuorten toiminnan tarpeista. Vastauksia hyödynnetään nuorisoyhteistyö Seitin paikallisen ja valtakunnallisen varhaisnuorisotoiminnan käynnistämiseen.

Seitti on viime vuosina järjestänyt toimintaa lähinnä nuorille aikuisille, mutta Raha-automaattiyhdistyksen lisärahoituksen myötä toimintaa on mahdollista järjestää nyt myös varhaisnuorille. JAMK:n opinnäytetyönä toteutettavan kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää toiminnan suunnitteluun.

Verkkokyselyyn vastataan nimettömästi. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan leffalippuja. Kyselyn viimeinen vastauspäivä on sunnuntai 23. maaliskuuta.

Kysely osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/A42F538077FEF1FF.par

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.