Kiinnostaako EVS-vapaaehtoistyö Etelä-Amerikassa, Afrikassa tai Aasiassa?

04.08.2015

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (European Voluntary Service, EVS) on 18–30-vuotiaille tarkoitettu vapaaehtoistyövaihto, joka on osa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmaa. EU huolehtii osallistujan puolesta kustannuksista (kohtuulliset matkakustannukset kohdemaahan, ylläpito, järjestelyt, ohjelmaan kuuluvat koulutukset, tuki kielen opiskeluun, taskuraha). Etusijalla EVS-ohjelmassa ovat nuoret, joilla on heikommat mahdollisuudet saada kansainvälistä kokemusta esimerkiksi työttömyyden takia.

ICYE-verkostossa käynnistyy monenkeskinen EVS-hanke “Volunteers at the Interface between Formal and Non-Formal Education”, jonka teemana on koulutus ja oppiminen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuoda yhteen formaalin ja nonformaalin oppimisen tapoja erityisesti heikompiosaisten nuorten kouluttautumismotivaation ylläpitämiseksi ja syrjäytymisvaaran pienentämiseksi.

Hankkeeseen haetaan vapaaehtoisia, jotka ovat kiinnostuneita uuteen kulttuuriin tutustumisesta sekä uuden kielen oppimisesta ja ovat valmiita jakamaan omaa kulttuuritaustaansa toisista taustoista tulevien kanssa. Vapaaehtoiselta edellytetään avoimuutta, riittäviä voimavaroja sekä sosiaalista valmiutta kohdata ulkomailla sijaitsevan vapaaehtoistyön haasteet. Vapaaehtoisen tulisi osata myös englantia ja/tai kohdemaan kieltä riittävän sujuvasti.

Voit hakea Maailmanvaihdon kautta 8 kk:n pituisiin EVS-vapaaehtoistyöhankkeisiin Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tarkemmat projektitiedot ja hakulomake löytyvät Maailmanvaihdon kotisivulla: http://maailmanvaihto.fi/ajankohtaista/evs-vapaaehtoistyohon-etela-amerikkaan-afrikkaan-tai-aasiaan

Hae 21.8. mennessä! 

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.