Itä-Suomen palvelualueen Nuoret eteenpäin -hanke sai rahoituksen

08.07.2014

Nuoret eteenpäin -hanke tukee työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia 16–29-vuotiaita. Hanke kohtaa lastensuojelun jälkihuollossa olevia nuoria, toimeentulotuen varassa eläviä alle 30-vuotiaita ja nuoria, joilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia.

Hanke auttaa nuoria eteenpäin kuntoutumis-, opiskelu- tai työelämäpolulla. Nuorten auttamisessa hyödynnetään etsivän nuorisotyön osaamista ja sosiaalista mediaa. Hanke käynnistyy syyskuussa 2014.

Nuori itse tai nuoren tilanteesta huolestunut henkilö voi ottaa yhteyttä hankkeen työpariin. Työpari toimii tiiviissä yhteistyössä nuoren asioita hoitavien peruspalvelujen kanssa.

Etenkin kuntoutumisen alussa nuoren asiointia koordinoi sama taho. Tarvittaessa nuorta tavataan hänen kotonaan. Yhdessä nuoren kanssa asetetaan realistisia suunnitelmia. Nuori saa ohjausta arjen hallintaan ja kannustusta toimintaan vertaistuen ja työpajojen avulla.

Toimintamallia kehitetään yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa. Kouvola on aktiivisesti kehittänyt syrjäytyneille nuorille suunnattuja palvelujaan. Kumppaneina toimivat Kymenlaakson Martat, Kymijoen tukipuu ry, Parik-säätiö sekä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea.

Toimintamallia kokeillaan myöhemmin Haminassa, Kotkassa ja Mikkelissä, joiden kanssa A-klinikkasäätiö on tehnyt aiesopimukset. Hankkeen alueella on valtakunnallisesti verraten paljon toimeentulotukea saavia nuoria ja kuntia, joissa nuorten on vaikea työllistyä.

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa A-klinikkasäätiön, Helsingin Diakonissalaitoksen ja Nuorten Ystävät r.y.:n hankkeita, kutakin 100 000 eurolla, vaikeimmassa asemassa olevien nuorten tukemiseksi.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.