Hae Allianssin ilmastodelegaatiksi

24.04.2016

Allianssi hakee nuorten ilmastodelegaattia vahvistamaan nuorten osallistumista ilmastopoliittisessa päätöksenteossa, edistämään nuorten äänen kuulumista niin kansainvälisillä kuin kansallisillakin areenoilla sekä lisäämään nuorten tietoutta ilmastokysymyksissä. Ilmastodelegaattina pääset vaikuttamaan suoraan päättävissä pöydissä ja saat olla mukana ratkaisemassa ajankohtaisia ilmastopoliittisia kysymyksiä. Samalla pääset kehittämään omia taitojasi vaikuttamistyössä, viestinnässä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Ilmastodelegaatin tehtäviin kuuluu nuorten ja Allianssin edustaminen ilmastotapahtumissa, YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokoukseen COP22 osallistuminen Marokossa marraskuussa, yhteistyö nuorten ilmastolähettiläiden verkostossa Euroopassa, nuorten äänen esiin nostaminen ilmastopolitiikkaan liittyvissä tilaisuuksissa Suomessa ja Euroopassa, ilmastoasioista viestiminen nuorille ja sidosryhmille sekä osallistuminen Allianssin kansainvälisen politiikan ryhmän ja globaalityöryhmän toimintaan.

Etsimme sinua tuleva ilmastodelegaatti, joka olet 18-28-vuotias, nuoriso- ja kansalaisjärjestökenttää tunteva, ilmasto- ja ympäristöasioista kiinnostunut ja alaa jonkun verran tunteva sekä esiintymis- ja kielitaitoinen. Hakijoiksi toivotaan eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Kyseessä on luottamustoimi, josta ei makseta palkkaa, mutta tehtävästä aiheutuvat matka- ja majoituskulut korvataan.

Ilmastodelegaatiksi haetaan lähettämällä alla mainitut dokumentit osoitteeseen kv@alli.fi viimeistään 25.4. Mahdolliset haastattelut pidetään Helsingissä viikoilla 18 ja 19. Hakemukseen tarvitaan CV, täytetty hakulomake (löytyy osoitteesta www.alli.fi/ilmastodelegaatti) sekä suosituskirje nuorisojärjestöltä tai muulta nuorten parissa toimivalta organisaatiolta. Suosituskirjeestä tulee näkyä organisaation motivaatio nimittää ilmastodelegaatti sekä mahdollisuudet tukea häntä tehtävässään.

Lisätietoja: asiantuntija Noora Löfström, p. 044 4165 264, noora.lofstrom@alli.fi tai johtaja Jarkko Lehikoinen, p. 040 900 4876, jarkko.lehikoinen@alli.fi
www.valtikka.fi/suomi/ilmastodelegaatti
https://ilmastodelegaatti.wordpress.com/

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.