Euroopan siivouspäivä järjestetään 10. toukokuuta

24.04.2014

Joka vuosi kaduille, meriin, rannoille, metsiin ja luonnonalueille Euroopassa kertyy miljoonia tonneja roskia. Ja joka vuosi miljoonat eurooppalaiset puhdistavat lähiympäristöään vapaaehtoisissa talkoissa. "Let's Clean up Europe" on aloite, jolla pyritään lisäämään tällaisia tapahtumia, parantamaan tietoisuutta roskaantumisen ja jätteiden aiheuttaman ongelman laajuudesta sekä vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen. Tapahtumaa koordinoidaan "Euroopan jätteen vähentämisen viikon" yhteydessä. Euroopan siivouspäivä järjestetään 10.5.2014.

 

Euroopassa on viime vuosina järjestetty useita siivouskampanjoita, joilla on puututtu roskaantumisongelmaan. “Let’s Clean Up Europe!” yhdistää nämä kampanjat koko Euroopan laajuiseksi, kaikkialla samana päivänä järjestettäväksi siivoustapahtumaksi. Mukaan on tarkoitus saada mahdollisimman paljon kansalaisia.

 

Kokemus on osoittanut, että ihmiset ovat usein hämmästyneitä siitä, miten paljon jätettä syntyy ja miten paljon sitä jätetään ympäristöön. Roskat voivat myös olla arvokkaita. Luonnosta kerätty paperi, lasi, metalli ja muovi voidaan käyttää uudestaan tai kierrättää. Näin voidaan vähentää ympäristövaikutuksia, luoda taloudellisia mahdollisuuksia ja työpaikkoja ja edistää EU:n siirtymistä kohti kiertotaloutta. 

 

Komissio tukee "Let’s Clean Up Europe!" -aloitetta, mutta siivoustapahtumat ovat aidosti itsenäisiä, paikallisia ja kansalaisten järjestämiä. Monissa tapauksissa mukana tai tapahtumia koordinoimassa on paikallisviranomaisia, kansallisjärjestöjä, yrityksiä ja kouluja. Tapahtumia järjestetään 15 EU:n jäsenvaltiossa sekä Andorrassa, Bosniassa ja Hertsegovinassa, Norjassa, Serbiassa ja Turkissa. Jäsenvaltioissa järjestettävät tapahtumat löytyvät kansallisten järjestäjien verkkosivuilta.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.