Erillishaku avoimen ammattikorkeakoulun kautta mahdollistaa opiskelupaikan

26.06.2014

Syksystä 2014 lähtien avoimen ammattikorkeakoulun kautta ammattikorkeakouluopiskelijaksi hakevat eivät ole enää mukana yhteishaussa, vaan ammattikorkeakoulut voivat järjestää erillishaun joustavasti aina heti, kun hakija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä.

Ammattikorkeakouluopintojen tulee olla koulutuskohtaisia opintoja ja kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Lahden ammattikorkeakoulussa voi hakea erillishaun kautta sekä AMK- että YAMK -tutkintoihin seuraavin kriteerein (Nuortenelämä.fi lisäys: monessa AMK:ssa menetellään samoin, mutta tarkista tarkemmin siitä AMK:sta, josta olet kiinnostunut) :

Haku AMK -tutkintoihin

 • kun opiskelijalla on suoritettuna 60 opintopistettä sen koulutuksen opintoja, johon hän ha-luaa hakea, voi hän täyttää erillishakemuksen (lisätietoa: www.lamk.fi/koulutus/avoin-amk )
 • valintamenettelyt aloittain:
  • Sosiaali- ja terveysalalla hakija kutsutaan seuraaviin valintakokeisiin, joita järjeste-tään kaksi kertaa vuodessa yhteishaun yhteydessä o Muotoilu- ja media-alalla hakija kutsutaan suoraan seuraaviin valintakokeisiin, jotka järjestetään kerran vuodessa. Hakijan ei tarvitse tehdä esivalintatehtäviä.
  • Liiketaloudessa hakija kutsutaan haastatteluun ja hänellä tulee olla avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintojen keskiarvo vähintään 3 (asteikolla 1-5). o Tekniikan alalla hakija kutsutaan haastatteluun.
 • Liiketalouden ja tekniikan alalla voidaan ottaa suoraan tutkintokoulutukseen ilman valintamenettelyjä henkilö, joka on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 120 opintopistettä sen koulutuksen opintoja, johon hän hakee opiskeluoikeutta.

Haku ylempiin AMK -tutkintoihin

 • Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi toteutuu koulutusaloittain kaksi kertaa vuodessa, marraskuun ja toukokuun loppuun mennessä.
 • Haettaessa 90 op laajuiseen YAMK -koulutukseen (sosiaali- ja terveysala, liiketalous), hakijalla tulee olla suoritettuna 15 op haettavan koulutuksen opintoja ja haettaessa 60 op laajuiseen YAMK -koulutukseen (tekniikan ala), hakijalla tulee olla suoritettuna 10 op haettavan koulutuksen opintoja joko LAMKin tai jonkun toisen FUAS -liittoumaan kuuluvan AMKin YAMK-opinnoista.
 • hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tutkinnon jälkeinen kolmen vuoden työkokemus
 • hakijalla tulee olla ylempi AMK -polkuopinnoissa suoritettujen opintojaksojen arvosanoissa vähintään hyvät tiedot
 • hakija kutsutaan haastatteluun

Avoimen AMK:n opinnot ovat maksullisia, 10€/opintopiste tai 300€/lukuvuosi/60 op. Tutkintokoulutus on ilmaista. LAMKin avoimen AMK:n tulevan lukuvuoden opintojaksotarjonta julkaistaan netissä 1.7.2014 ja ilmoittautuminen opintoihin alkaa 1.8.2014 klo 00:00.

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.