Barents on my mind –tapahtumatuki haettavissa

12.05.2015

Suomalaiset nuorisoalan toimijat (kunnat, seurakunnat, järjestöt ja nuorten vapaat ryhmät) voivat hakea Barents on my mind -tapahtumatukea tapahtumien järjestämiseen Barentsin -alueella. Tapahtumien tarkoituksena on kehittää Barents –alueen nuorisotyötä ja niiden tulee

 1. edistää nuorten lähivaikuttamista ja lähidemokratiaa ja lisätä nuorten sosiaalista vahvistamista ja/tai
 2. tarjota mielekkäitä osallistumisen kokemuksia ja näkemyksiä vaikuttamisen mahdollisuudesta Barentsin alueella.

Suomen Barents-puheenjohtajuuskauden (2013–2015) yksi painopistealueista on nuorisoyhteistyö. Barents on my mind –tapahtumat ovat osa tätä kokonaisuutta.

Barents on my mind –tapahtumatukea voi hakea pieniin paikallisiin tai maakunnallisiin tapahtumiin, jotka toteutetaan Suomessa Barents -alueella (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu).

Tapahtumatuki

 • toteutukseen voi hakea tukea enintään 3 000 euroa, jos kyseessä on tapahtuma vain suomalaisille osallistujille;
 • toteutukseen voi hakea tukea enintään 8 000 euroa, jos kyseessä on tapahtuma, joka sisältää myös rajat ylittäviä liikkuvuuksia (esimerkiksi nuorten parissa toimivien työssäoppimisjakso, muiden Barents -maiden osallistuminen suomalaiseen tapahtumaan);
 • voidaan myöntää vain Suomen Barents-alueella 12.6.–31.10.2015 toteutettaviin tapahtumiin;
 • on suunnattu nuorisoalan toimijoille ensisijaisesti Suomessa, mutta myös Norjan, Ruotsin ja Venäjän nuorten parissa toimivat ja/tai alle 29-vuotiaat nuoret voivat osallistua tapahtumiin;
 • voidaan käyttää vain suoraan toimintaan kohdistuviin kuluihin, ei kuitenkaan palkkakuluihin;
 • hakijatahon kotipaikka on Suomen Barents -alueella (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu);
 • ei myönnetä hankkeille, joita voidaan rahoittaa Erasmus+ Youth in Actionin nuorisovaihtona;
 • ei myönnetä kouluvaihdoille.

Hakeminen ja lisätiedot

Barents on my mind -tapahtumatukea haetaan vapaamuotoisella allekirjoitetulla hakemuksella, jossa tulee olla seuraavat tiedot:

 • hakijatahon ja sen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • lyhyt kuvaus hakijatahosta ja sen toiminnasta
 • tapahtuman suunnitellut yhteistyökumppanit
 • tapahtuman lyhyt kuvaus (= hankeidea)
 • tapahtumapaikkakunta ja toteutusajankohta
 • miten tapahtuma vahvistaa Barentsin alueen identiteettiä / edistää nuorten lähivaikuttamista ja lähidemokratiaa / lisää nuorten sosiaalista vahvistamista / tarjoaa mielekkäitä osallistumisen kokemuksia ja näkemyksiä vaikuttamisen mahdollisuudesta Barentsin alueella
 • arvio siitä montako osallistujaa tapahtuma tavoittaa
 • miten tapahtumasta tiedotetaan paikallisesti, alueellisesti?
 • erittely kuluista, joihin tukea haetaan (budjetti).

Hakemus tulee toimittaa torstaina 21.5.2015 klo 16.00 mennessä sekä sähköpostitse yiahaku@cimo.fi (laita sähköviestin otsikoksi "Barents on my mind -hakemus", ja itse hakemus liitetiedostona) että postitse osoitteella:

CIMO / Youth in Action
Barents -tapahtumahakemus
PL 343
00531 HELSINKI

Hakemukset voi täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Päätökset tehdään 10. kesäkuuta 2015 mennessä.

Lisätietoja antaa Jutta Kivimäki, puhelin 0295 338 568, s-posti muodossa etunimi.sukunimi@cimo.fi

Alla olevassa laatikossa voit kommentoida aihetta. Ylläpito hyväksyy ja julkaisee kommentit.